Vinsten av Rektorspriset 2023 är att delta i Inner Growth Management hos Minds Unlimited

Det är med stor glädje och stolthet vi berättar att vinsten av Drömmen om det godas Rektorpris är att vinnarna får delta i vårt ledarskapsprogram Inner Growth Management, The Gap!

Sara och Frank vinner båda för sitt hållbara ledarskap och sitt kontinuerliga arbete för trygghet och studiero. De har båda sett behovet av, och lyckats med, att aktivt arbeta förebyggande för att främja psykisk hälsa och god arbetsmiljö på sina respektive skolor.
Sara genom en öppen och välfungerande speciallärarinstitution och trygghetsteam som skapar möjlighet för proaktivt arbete. Hon arbetar även metodiskt med inkludering av eleverna. Frank har långsiktigt och med stor uthållighet etablerat begreppet Hjärnsmart skola. Han har infört konkreta verktyg och metoder som ”De 10 Goda Vanorna” på schemat i samarbete med neuroforskare. 

Nu ska de få en fördjupande träning i sitt ledarskap i Inner Growth Management, The Gap.
De kommer även att få en introduktion av Drömmen om det godas träning för elever.
Varmt grattis till er båda!