Världspremiär av Inner Development Goals (IDG) i Stockholms Konserthus fredagen den 29 april 2022

Äntligen träder världsledande forskare inom utveckling fram och visar på vikten av att träna våra inre förmågor för att få den yttre utveckling vi önskar.

Äntligen träder världsledande forskare inom utveckling fram och visar på vikten av att träna våra inre förmågor för att få den yttre utveckling vi önskar.

2019 höll FN konferensen Unlocking Your Emotions to achieve the Sustainable Development Goals.  Summeringen var tydlig – vi behöver utvecklas på insidan för att kunna ha förmågan att nå FNs 17 globala hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals – SDG.

Nu har IDG – Inner Development Goals – skapats och definierar fem områden som vi som individer och kollektiv behöver utveckla för att nå målen. Förmågor som behövs för alla typer av förändring; 1. Being, 2. Thinking, 3. Relating, 4. Collaborating, 5. Acting.
Här kan du se och lyssna på en introduktion av IDG-målen. (5min) 

Vårt program Inner Growth Management adresserar fyra av de fem IDG-områdena; 1, 3, 4 och 5. Vi är uppfyllda av detta och ser fram emot att fortsätta träna våra kunder att utveckla dessa förmågor på både individ- och gruppnivå.

Blir du nyfiken hur vi jobbar? Kontakta oss på info@mindsunlimited.se.

Läs mer om våra program här.