Vad kan du som ledare lära av Donald Trump?

På våra utbildningar inleder vi ett experiment med frågan ”Vem bestämmer vad du tänker?”

De flesta förstår att det är en kuggfråga så det blir först tyst i rummet, men det brukar alltid vara någon som säger ”Det gör jag!” Det svaret leder förstås fram till att vi demonstrerar motsatsen – du bestämmer inte alltid vad du tänker.

På senare tid är det till exempel många av oss som låtit Donald Trump ta upp en hel del av vår kapacitet, intellektuellt och kanske även känslomässigt. Innebär det att vi varje gång det inträffat har valt att tänka på honom? Eller är det något annat som valt åt oss? Det kan man välja att fundera lite på. Och kanske lära lite av.

Som människor, och inte minst som ledare, är det en del av jobbet att ha koll på saker. Vill man bli bra på det så är det allt mer nödvändigt att veta hur hjärnan fungerar. Bland annat för att du i större utsträckning ska kunna få tillgång till hjärnans fulla kapacitet i situationer när den verkligen behövs.

På Minds Unlimited utbildar vi ledare i mindfulnessbaserad emotionell intelligens. Det är en utbildning vars potential är empiriskt bevisad, bland annat genom modern hjärnforskning. Utbildningen hjälper dig att ta fram en ny förmåga hos dig som ledare och i förlängningen att ta fram mer kraft i organisationen. Du får bättre möjligheter att hantera frågor som rör rekrytering, samarbete, effektivitet, motivation, arbetsmiljö, konkurrenskraft och annat som kan ligga i vägen för en mer positiv utveckling.