”Utbildningen i mindfulness handlar om att bli bättre på att leda sig själv och andra.”

OX2-koncernen har under de senaste åren satsat på ett omfattande utbildningsprogram inom mindfulness, som leds av Minds Unlimited.

Paul Stormoen, vd OX2 Wind, intervjuas om OX2-koncernens satsning på mindfulness.

Du och många medarbetare på OX2 har gått en utbildning i mindfulness, vad handlar det om?

– Mindfulness som jag uppfattar det handlar om att bli mer medveten om sig själv och sin omgivning. Man lär sig vara närvarande i nuet och att observera sig själv, att bli medveten om känslor och tankar och att kunna välja beteende istället för att bara instinktivt reagera. Utbildningen syftar till att bli bättre på att leda sig själv och andra.

Hur är kursen upplagd och hur omfattande är den?

– Det är tre delkurser: The Gap – The Connection – The Expansion. Vi avsätter två timmar i veckan på arbetstid och dessutom ingår ett par dagars retreat på annan plats än kontoret. En kurs pågår i cirka tio veckor.

En del kanske uppfattar mindfulness som något  flummigt, vad säger du då?

– Från början trodde jag själv att det handlade om meditation, men det är bara ett verktyg av många. Vi jobbar mycket med gruppövningar och det har varit väldigt intressant att förstå hur vi på olika sätt påverkar varandra. Vi har till exempel jobbat med hur det känns att vara inkluderad och exkluderad. Det säger sig självt att en grupp som exkluderar andra inte är bra för företaget. Det är egentligen väldigt konkret och ändamålsenligt.

Kan du ge fler exempel på vad ni har jobbat med?

– Vi har arbetat med att ta reda på vad som främjar det vi kallar ”flow”, kreativitet och engagemang och vad som hindrar det. Ett exempel som många kan relatera till är personer som sitter med sin mobil telefon på möten. Det sätter igång tankar och känslor. Jobbar de här personerna med något annat? Tycker de inte att mötet är viktigt? Är jag inte värd att lyssna på? Plötsligt går en stor del av vår kapacitet till att relatera till detta. Slutsatsen måste bli att antingen fokuserar man på gruppen, eller så lämnar man mötet också fysiskt.

Hur har kursen påverkat dig som ledare och person?

– Känslor och empati får ta mer plats än tidigare, samtidigt har jag blivit bättre på att distansera mig från känslor som stress och otålighet. Men det är ett ständigt pågående arbete. Mental träning kräver lika mycket tid som fysisk träning.

Hur har kursen påverkat teamet?

– Som team har vi lärt känna varandra på ett sätt som man inte gör i en normal arbetssituation, byggt förtroende. Vi fångar upp varandras signaler. Det blir lite som ett hemligt språk. Sedan vi började den här utbildningen har OX2 haft stor framgång. Jag tror att det hänger ihop. Vi har fått in mer glädje och medmänsklighet. Trots hårt jobb, verkar alla trivas.

Text: Maria Lyckesjö. (Texten är hämtad från OX2-koncernens årsredovisning 2017.)