Mind your business

Starta hösten med helt nya förutsättningar för dig själv!

Få inspiration och praktiska verktyg som möjliggör ett reellt skifte inom dig själv och inom din verksamhet - på så vis kan du skapa både en meningsfull karriär och stödjande relationer. Peak performance bygger på fokus, engagemang och trygghet i den egna och/eller gruppens kapacitet att klara kända och okända utmaningar. När vi låter olika system göra olika saker i rätt ordning får vi maximalt utfall. För det behövs det utveckling och ökad medvetenhet om det inre ledarskapet, så att du kan leda teamet från vision till manifestation.

Lär dig att kunna använda och upptäcka teamets kapacitet och intelligens fullt ut utan att bränna ut dem eller dig själv på vägen, och istället generera en ökad upplevelse av gemenskap och sammanhang. Tillit till att det som skapas gör skillnad och skapar mervärde för alla. Få nycklar till hur du kan inspirera till ökat samarbete och välmående.

Denna kurs baseras på mindfulness, emotionell intelligens, neurovetenskap, fysiologi och psykologi. Det är starten på ett nytt förhållningssätt till oss själva och livet.

Kursledare: Rosario Rojas och Andreas Kihlberg

Inga tillgängliga datum för den valda kursen