Öppen ledarutbildning, Inner Growth Management - the Gap & the Connection

Välkommen till Inner Growth Management, en ledarutbildning som hjälper dig att utveckla dels din hållbarhet och dels din emotionella intelligens med mindfulness och "compassion" som grund. Du får kompetens som har direkt betydelse för de ledaregenskaper som krävs i en värld med allt högre förändringstakt och många komplicerade beslutssituationer.

Google var en av pionjärerna

Google var en av pionjärerna på det här området genom sin utbildning Search Inside Yourself. Nu sprider sig insikterna om kraften i den här utvecklingsmöjligheten väldigt fort. Motiven sammanfattas i det här citatet från Timothy Wilson, psykologiprofessor vid University of Virginia:

”Human brain is not equipped enough to process the whole lot of information it receives during the day. Thus, when it comes to business, decisions are often based on already existing frames, memories or associations.”

Människans hjärna är enormt kraftfull, men den har en del inbyggda brister och är inte heller anpassad till den snabba förändringstakt som vi står inför. Men, med hjälp av rätt träning går det att utveckla hjärnan.

Baserad på hjärnforskning

Inner Growth ledarutbildning är baserad på de senaste rönen inom hjärnforskning, mindfulness, och emotionell intelligens.

Utbildningen består av lärarledda tillfällen i grupp och egen träning däremellan. Fokus ligger på upplevelsebaserad träning. Den utveckling vi erbjuder går inte att läsa sig till. 

Vårt utbildningsprogram är också inspirerat av Googles utbildningsprogram Search Inside Yourself.  Grundaren av Minds Unlimited var en av de första i Norden som blev certifierad i programmet. Boken med samma namn ingår som kurslitteratur hos oss. 

Utbildningsfaser

Inner Growth ledarutbildning består av två faser, The Gap och The Connection.  Kortfattat kan man säga att den första utvecklar och självmedvenhet och den andra relations- och gruppmedvetenhet. Vi har också ett antal påbyggnadssteg som är inriktade på att vidareutveckla de förmågorna.

The Gap

8 gånger, 2 timmar per gång och en halvdag, samt 2 intensivdagar med övernattning. Ett mentorsamtal bokas utöver det separat med varje deltagare.

I den här fasen utforskar du dig själv som person och som ledare för att öka medvetenheten om dig själv och vad som styr ditt beteende, medvetet och omedvetet. Träningen baseras på mindfulness, och den senaste hjärnforskningen. Du kommer få verktyg som du direkt har nytta av i ditt liv, samtidigt som du lägger grunden för att ut veckla din emotionella intelligens.

The Connection

4 gånger, 4 timmar per gång, samt 2 intensivdagar med övernattning. Ett mentorsamtal bokas utöver det separat med varje deltagare.

I fasen Connection vidgar vi perspektivet från självmedvetenhet till relations- och gruppmedvetenhet och tränar de olika aspekterna av emotionell intelligens och "compassion": själviakttagelse, självreglering, motivation, empati och social kompetens. I Connection bygger du upp en djupgående kunskap om dig själv och andra som gör att du får tillgång till nya förmågor som ledare. 

Utbildningen genomförs på svenska.

Se vad våra kunder tycker om utbildningen.

Är du intresserad av att genomföra den här utbildningen på din arbetsplats, till exempel för ledningsgruppen, läs mer här: Anpassad ledarutbildning.

Inga tillgängliga datum för den valda kursen