Tredje Nobelpriset som stödjer vår utbildning

Med Richard H Thaler, 2017 års Nobelpristagare i ekonomi, finns det nu tre Nobelpriser som visar på behovet av utbildning i mindfulnessbaserad emotionell intelligens.

”Thaler har fört in människan i ekonomin” är den korta förklaringen till Thalers prestation. Den officiella motiveringen från Kungl. Vetenskapsakademiens lyder:

”Thalers samlade bidrag har byggt en bro mellan ekonomiska och psykologiska analyser av beslutsfattande. Hans empiriska resultat och teoretiska insikter har varit avgörande för att skapa det nya och snabbväxande forskningsfältet beteendeekonomi.”

Emotionell intelligens är avgörande

Det irrationella beteendet hos våra hjärnor, som Thaler studerat, är ett område där kunskapen undan för undan blir bättre. Andra forskare har också visat att hög logisk intelligens inte räcker vid komplicerade beslut, då är det den emotionella intelligensen som har störst betydelse.

Forskning visar även att träning i mindfulness är ett effektivt sätt att utveckla den emotionella intelligensen. I våra utbildningar är ett viktigt syfte att öka självmedvetenheten och starta utvecklingen av den emotionella intelligensen.

I detta ingår att lära sig mer om hur hjärnan fungerar, inte minst när vi ställs inför svåra beslut i stressade situationer.

Metoden är bevisat effektiv och ger en rad positiva resultat både på individ- och organisationsnivå.

Daniel Kahneman

Ytterligare en Nobelpristagare i ekonomi har koppling till området emotionell intelligens. Det är Daniel Kahneman, som fick Nobelpriset i ekonomi år 2002.

Kahneman fick priset för sitt arbete om beslutsfattande och riskbedömning, som till stor del är baserat på evolutionsbiologi.

Kahneman kunnande är också spritt över världen genom hans bästsäljande bok ”Thinking fast and slow”.

Kahneman har också samarbetat med Thaler. Tillsammans med Jack Knetsch, har de utvecklat ett experimentellt verktyg som kallades ”diktatorspelet”. Detta spel har använts för att mäta rättviseattityder i hundratals studier runt om i världen.

Och så Elizabeth Blackburn

Den tredje Nobelpristagaren som har koppling till mindfulness är Elizabeth Blackburn. Hon fick Nobelpriset i medicin år 2009 för sin upptäckt av Telomeras, ett enzym som skyddar våra kromosomer. Hon upptäckte också att det här skyddet blir starkare av bland annat mindfulnessträning.

Det innebär alltså att meditation minskar åldrandet i kroppen på cellnivå. En annan aspekt av mindfulness än vad Thaler och Kahneman sysslar med alltså.
Å andra sidan, tar vi bra beslut så lever vi förmodligen längre och blir lyckligare. Och då är det ju bra att cellerna också hänger med.

Mer om effekterna av träning i mindfulnessbaserad emotionell intelligens.

Mer om Richard H Thaler.

Mer om Daniel Kahneman.

Mer om Elizabeth Blackburn.

llustration Niklas Elmehed. ©Nobel Media AB 2017