Transformativt ledarskap – julen är en perfekt träning för inre ledarskap!

Fyra steg hur vi kan leva den förändring vi längtar efter mer.

Julen beskrivs ofta som en lugn och harmonisk tid, men skapar paradoxalt nog mer eller mindre stress i oss. En stress som gör oss mer irriterade, mindre fokuserade med risk för sämre beslut. Stress med deadlines och allt som ska hinna med. Eller stressen att känna sig ensam och tom inför julen.

Många av oss vill bara genomföra de sista veckorna och sen återhämta oss när helgdagarna börjar. Risken är stor att vi åker på influensan på julaftonsmorgon om vi satsar på att uthärda. Eller att orken inte räcker till så vi hamnar i onödiga bråk med nära och kära. Eller så riskerar vi att bli deprimerade och kollapsa. För att kliva ur denna spiral behöver vi träna det som kallas transformativt ledarskap.

Vi behöver transformativt ledarskap för att kunna leva den förändring som vi önskar oss, här och nu.
Vi vet ganska ofta att vi behöver ha ett annat förhållningssätt. Och ungefär vad vi ska göra. Men hur gör vi? Hur kan vi leva smartare, mer tillfredsställande och mer autentiskt?

Det handlar om att ta ansvar. Ett ansvar som inte bygger på hårda principer utan ansvar med ökad medvetenhet om sig själv och andra. Ansvar är vår förmåga att svara an. Svara an på varje situation med mer medvetenhet.

Vi vet att det kan vara svårt men vi vet också att det är möjligt och att vi kan träna oss hur vi svarar an på stress och livets utmaningar. Det kan vara ganska lätt att säga att man ska dra ner på förväntningar men vi behöver också kunna möta olika motstånd som kamouflerar vår intensiva vilja att optimera, att ha kontroll, att vara framgångsrika, att duga, att vara med i gemenskapen.

Vi vill bjuda in dig till att ta utmaningen att utveckla dig själv och medvetet utforska vad som är möjligt. Kanske får du nya insikter om vad som står i vägen för julefrid, avslappning och tillfredsställelse, i dig själv och i relation till människor runt dig? Med insikter kan du komma i kontakt med vad du verkligen behöver. Vad du behöver göra annorlunda.

Här är fyra steg som du kan göra på bara 15-30 minuter. Gör övningen varje dag med start idag. Gör den med nyfikenhet. Och med självmedkänsla och generositet till dig själv och andra.

  1. Stanna upp! Sätt dig i stillhet. Ta ett par djupa andetag. Andas in men framförallt andas ut. Släpp ut luften så du släpper taget i just denna stunden.
  2. Observera vad du noterar på insidan. Hur känns det i fysiska kroppen? Vilken känslostämning kan du förnimma? Vilka tankar är där? Är det nya eller gamla tankar?

    Ta ett par djupa andetag till.

  3. Acceptera. Du kanske inte gillar det du uppmärksammar. Oavsett om det är behagligt eller obehagligt – bara var med det som är och acceptera att oavsett vad du tycker så är det uppenbart så just nu. Har du svårt att acceptera? Varför då? Notera vad som kommer till dig. Fortsätt sitta still.

    Ta ett par djupa andetag till.

  4. Svara an. Hur skulle du nu vilja påverka situationen? Kan du göra något åt det som är till gagn för både dig, andra, projektet, beslutet – gör det. Kan du inte påverka situationen? Släpp taget, åtminstone just i denna stund. Stressade beslut och maktlöshet tar energi och blir inte bra. Det är ingen idé att ödsla energi på något du inte kan eller vill påverka just nu.

Ta ett par djupa andetag till.
Kommer beslutet från rädsla eller tillit?
Bestäm dig, igen, för hur du vill svara an.

Lycka till!
En närvarande jul önskar vi på Minds Unlimited!

PS. Önskar du transformera ditt ledarskap?
Välkommen till oss och vår ledarskapsutbildning!

Öppen chefsutbildning med start 5 mars, Inner Growth Management.

Introduktion för ledare 29 januari.

Introduktion ledare