The Ripple Effect Project

Vi vill självfallet göra vad vi kan för att på olika sätt bidra till en bättre värld. För oss är det särskilt viktigt att stödja barn och ungdomar i deras utveckling.

Vi kallar vår insats för The Ripple Effect Project. Genom den ger vi stöd till skolor och ungdomsverksamheter eftersom det är där som ringarna på vattnet-principen kan göra störst nytta. Det är ju de som växer upp nu som kommer påverka hur framtiden blir.

Programmet innebär att vi ger gratis utbildning till medarbetare på skolor och ungdomsverksamheter, hos Minds Unlimited och Mindfulnessgruppen.

Genom att anlita Minds Unlimited bidrar alltså din organisation också till verksamheten på skolor och ungdomsverksamheter. Principen är att en gratis utbildningsplats skapas för varje ledare och för varje grupp av medarbetare som deltar i våra tvåstegs-program.

Medmänsklighet, nyfikenhet, glädje

Av erfarenhet vet vi att våra kurser bidrar till att barns och ungdomars vardag förbättras. Som till exempel rektor, lärare och ungdomsledare får man verktyg för att påverka kulturen inom sin verksamhet så att den kännetecknas av medmänsklighet, nyfikenhet, glädje och ansvar.

När det gäller ungdomsverksamheter ger vi i första hand stöd till dem som har inriktning på antimobbning, huliganproblematik och interkulturella frågor.

Har du förslag på personer inom skola eller ungdomsverksamhet som du tror kan ha nytta av den utbildning vi erbjuder får du gärna höra av dig till oss. Läs även gärna om vår utbildning för framtiden ledare.