Siv Vimala Österlund / Senior Trainer

Vimala har många års erfarenhet från en mängd olika branscher, från början miljöbranschen, under senare år främst inom finansbranschen, både som anställd och som konsult. Hon har varit avdelningschef och ledamot i ledningsgrupp, IT-ansvarig samt projektledare och kravledare för en mängd utvecklings- och förändringsprojekt.

Vimala har en fil. kand. i Systemvetenskap med inriktning på verksamhets- och IT-utveckling och med människors förutsättningar och potential som fokus.