Rosario Rojas / Senior Trainer

Rosario Rojas är förutom Senior Trainer hos Minds Unlimited även livscoach, mentor, föreläsare och ansvarig för instruktörsutbildningarna på Mindfulnessgruppen. Hon har utbildat över 200 diplomerade mindfulnessinstruktörer.

Rosario började sin karriär inom kultursektorn och var i 15 år professionell dansare. Efter det utbildade hon sig till leg. fysioterapeut och därefter till beteendevetare, med grundutbildning i psykoterapi och specialistkompetens inom psykosomatisk fysioterapi.

Hon har idag mer än 15 års erfarenhet av personlig utveckling och har guidat enskilda individer så väl som grupper och organisationer till förbättrat inre ledarskap via mindfulnessbaserad emotionell intelligens.