fbpx

Om oss

Minds Unlimiteds mission är att ta fram den inre kraften i människor och organisationer. Vi förverkligar den med hjälp av metoder som är mer forskningsbaserade än många andra inom ledar- och organisationsutveckling.

NYHET! Minds Unlimited säger JA! till förening med Ninfea Ledarutveckling AB

Minds Unlimited kommer från och med nu ingå i Ninfea, vilket innebär en ny injektion av livsenergi, skaparglädje och genomförandekraft för vår verksamhet. Ninfea har en fantastisk kombination av två decenniers ledarerfarenhet från näringslivet och ledarskapsutvecklingsprogram som bygger på forskningsbaserade verktyg och metoder. Ninfea har sedan starten 2015 haft visionen ”från arbetsplats till lyckoplats”.

Läs mer

Senior Trainers Minds Unlimited

Mindfulness – är det verkligen något man kan använda för organisationsutveckling? När vi startade 2010 så var det inte många som trodde det. Möjligen kunde man tänka sig att prova mindfulness för att hantera stressproblem.

Idag är uppfattningen i både näringsliv och offentlig verksamhet en helt annan.

Allt fler inser att traditionell verksamhetsutveckling inte räcker.

Allt fler känner till att mindfulnessbaserad utbildning utvecklar ledarskap, kreativitet, samarbetsförmåga, engagemang och mycket annat som är nödvändigt för att klara en hög förändringstakt.

Outnyttjade förmågor

Det finns outnyttjade förmågor i alla organisationer och de här förmågorna går att träna upp. Och det finns starkt stöd för att mindfulness, som metod och som förhållningssätt, kan göra det jobbet.

Detta finns belagt i den forskning som finns om mindfulness sedan 40 år tillbaka, och inte minst i den hjärnforskning som kommit fram under senare år. (Mer om forskning.)

Hundratals företag. Tusentals deltagare

Sedan starten 2010 har vi mött tusentals deltagare på kurser och seminarier. Vi har genomfört egna forskningsprojekt, hämtat kunskap från forskare inom skilda områden, som psykologi och kvantfysik.

Och vi har haft stöd av professor Jon Kabat-Zinn, en av pionjärerna inom mindfulness och den forskningbaserade utveckling som kännetecknar metoden.

Genom en av grundarna, Gunnar Michanek, blev vårt företag det första i Norden som fick en licensiering i Search Inside Yourself, det program inom mindfulness och emotionell intelligens som utvecklats på Google.

Förändring och nyfikenhet

Vi riktar oss till människor som är förändringsorienterade och nyfikna. Det ställer som krav att vi själva är likadana och  det kännetecknar också vår verksamhet.

Vi befinner oss i ett ständigt lärande genom all ny kunskap som kommer genom hjärnforskning och annan forskning inom vårt område. Det innebär att våra utbildningsprogram ständigt förfinas och att våra kursledare kontinuerligt får vidareutbildning.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att få veta mer.

Om ”koncernen”

Minds Unlimited AB bildar en liten koncern tillsammans med Mindfulnessgruppen AB.

Mindfulnessgruppen utbildar mindfulnessinstruktörer och erbjuder mindfulnesskurser för privatpersoner.

Minds Unlimited arbetar med ledar- och organisationsutveckling för företag och offentlig verksamhet. Vi har uppdragsgivare inom de flesta branscher och varierande storlekar, från mindre verksamheter till internationella koncerner. Minds Unlimited är idag den största aktören på den svenska marknaden inom det här området.

Totalt är vi cirka 40 medarbetare om man räknar anställda och det nätverk av kursledare som vi har byggt upp kring verksamheterna.