Referenser

Här delar några av våra uppdragsgivare och kursdeltagare med sig av sina synpunkter på våra utbildningar.

"Besluten blir bättre och vi har roligare tillsammans."

Mattias Karlkjell beskriver de tre mål som han har med utbildningen i mindfulnessbaserad emotionell intelligens.

"Upp till fem gånger pengarna tillbaka."

Therese Leijonhufvud berättar om "Hälsans ROI", en beräkningsmetod som EuroAccident utvecklat.

"En av de bättre teambuilding-övningar vi genomfört."

Annika, hr-chef på East Capital när filmen gjordes, förklarar hur mindfulness ökat sammanhållningen på företaget.

"Här tar man stresshantering seriöst."

"Jämfört med andra arbetsplatser som jag har varit på så är det här den första arbetsplatsen som tar stresshantering seriöst", säger Ulrika Skeppstedt på Tenant & Partner

"Jag skulle vilja säga att det är helt avgörande."

Torbjörn Eriksson beskriver vilken betydelse närvaro har för en ledare.

"Väldigt mycket positiva effekter."

"Vi märker att sjukfrånvaron har gått ner. Det är en annan glädje i jobbet också. Och vi som är ledare tar lite klokare beslut" säger Sunniva Fallan Röd, vd på Yasuragi när filmen spelades in, nu vd på Sturebadet.

"Vi har blivit en än mer attraktiv arbetsgivare."

Lisa Vik beskriver en av fördelarna med vår utbildning.

"Leder utbildningen till att vi tar bättre beslut får vi en fantastisk utväxling."

Mattias Karlkjells tankar om ROI på Minds Unlimiteds ledarutbildning.

"Jag kan agera situtionsanpassat på ett effektivare sätt."

Mikael Tiihonen beskriver hur utbildningen hos Minds Unlimited har påverkat hans ledarskap.