Metoder baserade på forskning

De metoder vi använder i våra utbildningar är till stor del baserade på forskning inom mindfulness, neurovetenskap och emotionell intelligens.

Träning i mindfulness och emotionell intelligens blir allt viktigare för organisationer där den mänskliga förmågan är avgörande för verksamhetens framgång.

Modern hjärnforskning visar att hjärnan går att träna på ett sätt som gynnar både den enskilda medarbetaren och organisationen som helhet. Våra utbildningsprogram är utvecklade både utifrån denna hjärnforskning och cirka 40 års forskning inom mindfulness.

Upplevelsebaserad träning

Våra utbildningsprogram Inner Growth Management och Inner Growth Employee består av två steg. De tar deltagarna från  ökad inre medvetenhet till större insikter om gruppdynamik och därifrån vidare till ökad kunskap om hela organisationen.

Under utbildningen tränar vi förmågan att hantera situationer som uppstår både privat och på jobbet och som därmed påverkar hur man mår och presterar. Med undantag för kortare pass med teori så är programmen upplevelsebaserade. Den förändringsprocess som vi arbetar med går inte att läsa sig till. Det vi arbetar med är att få till ett skifte i medvetenheten om sig själv så att var och en utifrån den kunskap detta ger kan utveckla sin emotionella intelligens.

Basen – The Gap

Den första modulen i utbildningen Inner Growth heter The Gap. Den är baserad på mindfulness och modern hjärnforskning. I den här modulen tränar vi avslappning, fokusering, återhämtning och självmedvetenhet.

Träningen leder till större självkännedom och bättre impulskontroll. Den ger kunskaper om stresshantering, hur det går till att skapa bättre balans i tillvaron, hur man hanterar energitjuvar och mycket annat.

Utvecklingen – The Connection

Den andra modulen kallar vi för The Connection. Här handlar det mest om emotionell intelligens och hur man utvecklar sin relationsmedvetenhet.

Influenserna till den här modulen kommer bland annat från programmet Search Inside Yourself, som i sin tur är inspirerat av Daniel Goleman, författare, psykolog och vetenskapsjournalist.

Goleman har bland annat skrivet boken Emotional Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Boken skrevs 1995 och sedan dess har devisen, Why It Can Matter More Than IQ, blivit allt bekräftad i många forskningsprojekt. Särskilt när det gäller komplexa beslut anses emotionell intelligens vara betydligt mer avgörande än den logiska intelligensen.

Träningen i den här modulen leder till ökad relationsmedvetenhet, något som stärker förmågan både att leda och att samarbeta.

Tusentals timmar av egen träning

Vi som tar fram utbildningsprogrammen för Minds Unlimited, med Gunnar Michanek i spetsen, har lagt grunden till vårt kunnande under många år innan vi startade den här verksamheten. Vi har själva genomfört tusentals timmar av träning inom personlig utveckling baserade på kroppspsykoterapi, mindfulness och emotionell intelligens, genom kurser och egen träning. Och vi ställer samma krav på bakgrund för alla som leder utbildningar hos oss.

Även om vi lutar oss på mycket forskning i det vi gör så finns det ingenting i våra kurser som vi inte själva varit med om och sett effekterna av.

Mer om metoden

För dig som vill veta mer om forskningen bakom metoden klicka här.