Föreläsning och workshop

Våra föreläsningar och workshoppar ger en spännande inblick både i fördelarna med Corporate Mindfulness och med vår upplevelsebaserade utbildning.

Mer information om våra workshoppar finns här.