Anpassad medarbetarutbildning

Även om man inte har en formell chefsposition så har man i dagens arbetsliv behov av vissa ledarförmågor. Framför allt behöver man ett stabilt inre ledarskap.

Inner Growth, anpassad medarbetarutbildning, riktar sig till företag och organisationer som vill genomföra utbildningen internt. I grundmodulen, The Gap, inriktar vi oss framför allt på mindfulnessträning.

Positiva effekter för individ och organisation

Efter bara cirka 20 timmars kurs plus egen träning har deltagaren påbörjat en förändringsprocess som för med sig många varaktigt positiva effekter.

Effekterna på individnivå kan det bland annat innebära att man blir friskare och känner sig mer harmonisk, att man får verktyg som gör att man hanterar stress bättre och att man har kraft kvar när arbetsdagen är slut.

På organisationsnivå kan effekterna vara bättre samarbetsförmåga, bättre stämning på arbetsplatsen, lägre stressnivåer och bättre beslutsfattande.

När det gäller just beslutsfattande är det extra viktigt att lära sig förstå hur hjärnan fungerar och hur den kan tränas – den anpassar sig inte av sig själv till den snabba förändringstakt som vi lever i.

Timothy Wilson, psykologiprofessor vid University of Virginia, beskriver detta så här:

”Human brain is not equipped enough to process the whole lot of information it receives during the day. Thus, when it comes to business, decisions are often based on already existing frames, memories or associations.”

Baserad på hjärnforskning

Inner Growth Medarbetarutbildning är baserad på de senaste rönen inom hjärnforskning, mindfulness och emotionell intelligens. Utbildningen består av lärarledda moduler i grupp och egen träning däremellan. Fokus ligger på upplevelsebaserad träning. Den utveckling vi erbjuder går inte att läsa sig till

Utbildningsmoduler

Inner Growth Medarbetarutbildning består av två utbildningsmoduler, The Gap och The Connection.

The Gap
I den här modulen utforskar man sig själv som person  för att öka medvetenheten om vad som styr ens beteende, medvetet och omedvetet. Träningen baseras på mindfulness och den senaste hjärnforskningen. Man får verktyg som man har direkt har nytta av i livet, samtidigt som man  lägger grunden för att ut veckla sin emotionella intelligens.

Omfattning: 8 gånger, 2 timmar per gång plus en 1 halvdag. (Det är möjligt att göra vissa anpassningar av schemat med hänsyn till beställarens förutsättningar.)

The Connection

I modulen Connection vidgar vi perspektivet från självmedvetenhet till gruppmedvetenhet och tränar de olika aspekterna av emotionell intelligens: själviakktagelse, självreglering, motivation, empati och social kompetens. I Connection bygger deltagaren upp en djupgående kunskap om sig själv och andra, vilket bland annat utvecklar samarbetsförmågan.

Omfattning: 4 gånger, 4 timmar per gång. (Det är möjligt att göra vissa anpassningar av schemat med hänsyn till beställarens förutsättningar.)

Utbildningarna kan genomföras på svenska eller engelska.

Se vad tidigare kursdeltagare tycker.

Intresserad?

Vill du veta mer, fyll i intresseanmälan nedan eller ring 08-653 54 00.    Jag accepterar personuppgiftspolicyn*