Inner Growth Employee

Vi tror inte det dröjer länge förrän "hjärnträning" är en naturlig del i många organisationers kompetensutveckling. Vår medarbetarutbildning Inner Growth är skapad för att ge en positiv utvecklingsspiral.

Att mindfulness har förmågan att utveckla hjärnan på ett positivt sätt är bevisat i många olika forskningsstudier (Läs mer om forskningen).

Att  ”hjärnträning” också ger effekter på organisationsnivå är kanske inte lika känt, men det finns forskning som bekräftar detta också.

Eftersom hjärnan är plastisk så innebär det förstås att den förändras även om vi inte medvetet tränar den. Många gånger på ett sätt som inte är önskvärt. Konstant hög stress leder till exempel till många negativa förändringar. Liksom dåligt ledarskap. Liksom dåligt samarbetsklimat.

Vår utbildning Inner Growth erbjuder en annan och mer framgångsrik utveckling.

Läs mer om vårt program för medarbetare.

Är du ledare, läs mer om vår ledarskapsutbildning i Stockholm.

Vi erbjuder också föreläsningar och workshoppar.