Föreläsning och workshop

Våra workshoppar kan bidra med inspiration och kunskap i en mängd olika sammanhang - på konferenser, frukostmöten, kickoff med mera.

Vi har har workshoppar med tre olika teman men vi kan också skräddarsy en workshop om ni har andra önskemål på tema. En tema-workshop är på 1,5 till 2 timmar och riktpriset är 15 000 kr plus moms. Eventuella extra utlägg som resekostnader tillkommer. Skräddarsytt offererar vi.

Lägre stress, mer arbetsglädje och högre effektivitet

Resultaten från våra utbildningar är övertygande. I stort sett alla deltagare upplever att de får större kunskap om hur stress påverkar dem. De lär sig också att agera på ett sätt som minskar stressens negativa effekter.

Nyttan av detta märks inte bara på ett personligt plan. Vinsterna uppstår även på organisationsnivå, bland annat genom bättre samarbete, högre effektivitet, bättre beslutsfattande och lägre sjukskrivningstal.

Den här workshoppen ger inblick i psykosocial hållbarhet; hur stress påverkar oss, varför vi blir stressade och vad man kan göra för att minska stress samtidigt som välmående, produktivitet och arbetsglädje ökar.

 

Att leda agilt och med medvetenhet i tider av förändring och osäkerhet

Workshoppen handlar om hur vi kan manövrera oss själva, vårt team och vår verksamhet i tider av osäkerhet och ändå behålla oss i balans.

Den mänskliga hjärnan har en fantastisk kapacitet om vi bara använder den rätt. Det krävs medvetenhet och träning för att komma åt de gynnsamma centerna i hjärnan. Är vi otränade så aktiveras överlevnadsstrategier som skapar obalanser. Är vi däremot vältränade och medvetna så kan vi påverka hur vi tänker, hur vi fattar beslut och hur vi reagerar på förändringar på ett tillitsfullt sätt.

På workshoppen får du veta hur du kan överlista din egen hjärna med hjälp av kunskaper hämtade från forskning om hjärnan, mindfulness och  inte minst Harvard professorn Robert Kegans 40-åriga studier om hur man tar sig an ”Immunity to change”.

 

Medvetenhetsskifte –
den oväntade vägen till framgång och hållbarhet

Å ena sidan har kända företag som Nike, General Mills, Apple, Google och Goldman Sachs utbildning i mindfulness för sina anställda. Å andra sidan kanske du någon gång har sett en rubrik i stil med ”Bli mindful på tio minuter”.

Så vad är mindfulness egentligen? En kvickfix om man känner sig lite hängig? Eller en långsiktig insats för att hitta hållbar prestationsnivå och utrymme för kreativitet i en miljö som har höga krav på förändring?

Den här workshoppen ger en vetenskaplig och erfarenhetsbaserad inblick i det som vi kallar för mindfulnessbaserad emotionell intelligens. Det lyft vi eftersträvar hos varje person som går våra utbildningar är förmågan att skifta medvetandenivå. Det är ingen kvickfix. Men det kan bli en oväntad väg till framgång och hållbarhet.

Tillitsbaserat ledarskap och teamutveckling

För att en ledningsgrupp ska komma till sin fulla potential och verka för verksamhetens bästa behöver individerna i gruppen känna sig trygga att kunna vara sig själva fullt ut.

Det samma gäller för att en verksamhet ska blomstra och gå i en hållbar riktning.  Människorna i organisationen behöver komma till sin rätt och våga ta initiativ och samtidigt sätta gränser. För att detta ska ske behöver alla känna sig accepterade och trygga att få vara sig själva .

I den här workshoppen får ni ett smakprov hur ni kan bygga trygghet och tillit i er grupp.

Vill du veta mer eller boka, fyll i intresseanmälan nedan eller ring Ann på 0733 42 99 17.

     Jag accepterar personuppgiftspolicyn*