Föreläsning och workshop

Våra workshoppar kan bidra med inspiration och kunskap i en mängd olika sammanhang - på konferenser, frukostmöten, kickoff med mera.

Vi har har workshoppar med tre olika teman men vi kan också skräddarsy en workshop om ni har andra önskemål på tema. En tema-workshop är på 1,5 till 2 timmar och riktpriset är 15 000 kr plus moms. Eventuella extra utlägg som resekostnader tillkommer. Skräddarsytt offererar vi.

Lägre stress, mer arbetsglädje och högre effektivitet

Resultaten från våra utbildningar är övertygande. I stort sett alla deltagare upplever att de får större kunskap om hur stress påverkar dem. De lär sig också att agera på ett sätt som minskar stressens negativa effekter.

Nyttan av detta märks inte bara på ett personligt plan. Vinsterna uppstår även på organisationsnivå, bland annat genom bättre samarbete, högre effektivitet, bättre beslutsfattande och lägre sjukskrivningstal.

Den här workshoppen ger inblick i hur stress påverkar människa, varför vi blir stressade och vad man kan göra för att minska stress samtidigt som produktivitet och arbetsglädje ökar.

 

Att leda agilt och med medvetenhet i tider av förändring och osäkerhet

Workshoppen handlar om hur vi kan manövrera oss själva, vårt team och vår verksamhet i tider av osäkerhet och ändå behålla oss i balans.

Den mänskliga hjärnan har en fantastisk kapacitet om vi bara använder den rätt. Det krävs medvetenhet och träning för att komma åt de gynnsamma centerna i hjärnan. Är vi otränade så aktiveras överlevnadsstrategier som skapar obalanser. Är vi däremot vältränade och medvetna så kan vi påverka hur vi tänker, hur vi fattar beslut och hur vi reagerar på förändringar på ett fördelaktigt sätt.

På workshoppen får du veta hur du kan överlista din egen hjärna med hjälp av kunskaper hämtade från forskning om hjärnan och om mindfulness.

 

Medvetenhetsskifte – den oväntade vägen till framgång

Å ena sidan har kända företag som Nike, General Mills, Apple, Google och Goldman Sachs utbildning i mindfulness för sina anställda. Å andra sidan kanske du någon gång har sett en rubrik i stil med ”Bli mindful på tio minuter”.

Så vad är mindfulness egentligen? En kvickfix om man känner sig lite hängig? Eller en långsiktig insats för att hitta hållbar prestationsnivå och utrymme för kreativitet i en miljö som har höga krav på förändring?

Den här workshoppen ger en vetenskaplig och erfarenhetsbaserad inblick i det som vi kallar för mindfulnessbaserad emotionell intelligens.
Det lyft vi eftersträvar hos varje person som går våra utbildningar är förmågan att skifta medvetandenivå. Det är ingen kvickfix. Men det kan bli en oväntad väg till framgång.

Angående Covid-19

Vi genomför våra workshops och föreläsningar enligt myndigheternas rekommendationer gällande avstånd, antal deltagare och naturligtvis ska både deltagare och kursledare vara symptomfria. I första hand hålls de “live” men om ni önskar kan vi även genomföra dem digitalt. Vi har överraskande positiva erfarenheter av det från våren.

Vill du veta mer eller boka, fyll i intresseanmälan nedan eller ring Ann på 0733 42 99 17.

     Jag accepterar personuppgiftspolicyn*