Företagsanpassad ledarutbildning

Vår anpassade ledarutbildning, Inner Growth Management, riktar sig till företag och organisationer som vill genomföra utbildningen internt, till exempel för en ledningsgrupp eller för alla som har en chefsposition.

Kunskaperna som man skaffar sig genom vår ledarutbildning Inner Growth Management har direkt betydelse för de ledaregenskaper som är viktiga i en värld med allt högre förändringstakt och många komplicerade beslutssituationer.

Vi utvecklar den emotionella intelligensen, med metoder som är baserade på mindfulness, emotionell intelligens och modern hjärnforskning.

Google en av pionjärerna

Google var en av pionjärerna på det här området genom sin utbildning Search Inside Yourself. Nu har insikterna spritt sig till väldigt många. Motiven sammanfattas i det här citatet från Timothy Wilson, psykologiprofessor vid University of Virginia:

”Human brain is not equipped enough to process the whole lot of information it receives during the day. Thus, when it comes to business, decisions are often based on already existing frames, memories or associations.”

Människans hjärna är enormt kraftfull, men den har en del inbyggda brister och är inte heller anpassad till den snabba förändringstakt som vi står inför. Men, med hjälp av rätt träning går det att utveckla hjärnan.

Baserad på hjärnforskning

Inner Growth ledarutbildning är baserad på de senaste rönen inom, hjärnforskning, mindfulness och emotionell intelligens. Utbildningen består av lärarledda moduler i grupp och egen träning däremellan. Fokus ligger på upplevelsebaserad träning. Den utveckling vi erbjuder går inte att läsa sig till.

Utbildningsfaser

Inner Growth Ledarutbildning består av två utbildningsfaser, The Gap och The Connection. Kortfattat kan man säga att den första utvecklar och självmedvenhet och den andra relations- och gruppmedvetenhet. Vi har också ett antal påbyggnadssteg som är inriktade på att bibehålla och vidareutveckla de förmågorna.

The Gap
I den här fasen utforskar du din självmedvetenhet. Du lär känna dig själv som person och som ledare för att öka medvetenheten om dig själv och vad som styr ditt beteende, medvetet och omedvetet. Träningen baseras på mindfulness och den senaste hjärnforskningen. Du kommer få verktyg som du direkt har nytta av i ditt liv, samtidigt som du lägger grunden för att ut veckla din emotionella intelligens.

Omfattning: 8 gånger, 2 timmar per vecka och en halvdag, samt 2 intensivdagar med övernattning. Utöver det ingår ett mentorsamtal med varje deltagare. (Det är möjligt att göra vissa anpassningar av schemat med hänsyn till beställarens förutsättningar.)

The Connection
I fasen Connection vidgar vi perspektivet från självmedvetenhet till relations- och gruppmedvetenhet och tränar de olika aspekterna av emotionell intelligens: själviakttagelse, självreglering, motivation, empati och social kompetens. I Connection bygger du upp en djupgående kunskap om dig själv och andra som gör att du får tillgång till nya förmågor som ledare.

Omfattning: 8 gånger, 2 timmar per vecka och en halvdag, samt 2 intensivdagar med övernattning. Utöver det ingår ett mentorsamtal med varje deltagare. (Det är möjligt att göra vissa anpassningar av schemat med hänsyn till beställarens förutsättningar.)

Utbildningarna genomförs på svenska eller engelska.

Angående Covid-19

Vi följer myndigheternas rekommendationer och om det behövs genomför vi gärna programmet online. Vi har fått överraskande positiva erfarenheter från det formatet även om vi helst möts fysiskt.

Om vi håller programmet fysiskt gäller rekommendationerna kring avstånd, antal deltagare och naturligtvis ska både deltagare och kursledare vara symptomfria. Lokalen ska dessutom vara extra hygienisk med god ventilation, handsprit och pappershanddukar.

Intresserad?

Vill du veta mer, fyll i intresseanmälan nedan eller ring 0733-42 99 17.    Jag accepterar personuppgiftspolicyn*