fbpx

Vår ledarskapsutbildning Inner Growth Management

Träning i mindfulness och emotionell intelligens blir allt vanligare i organisationer där den mänskliga förmågan är avgörande för verksamhetens framgång - det vill säga i så gott som alla verksamheter.

Under de tio år som vi har arbetet med Inner Growth Management har vi steg för steg utvecklat metoderna och innehållet i utbildningen så att den matchar de snabba omvärldsförändringarna och våra kunders nuläge. Vi har också stor nytta av aktuell hjärnforskning, som ger stöd för våra metoder och beskriver hur man kan träna hjärnan för att förbättra beslutsfattande, tillit, empati, samarbete och kultur.

I många av de både små och stora organisationer vi har arbetat med har den här utbildningen bidragit till att man har kunnat expandera och förändras. Läs om långtidseffekterna i den randomiserade kontrollerade studien vi gjort tillsammans med Stockholms Universitet här.

Se gärna filmen nedan med Gunnar Michanek, grundare och vd Minds Unlimited.

Vi genomför både anpassade och öppna ledarskapsutbildningar

Vår Anpassade ledarutbildning i Inner Growth Management riktar sig till företag och organisationer som vill genomföra utbildningen internt, till exempel för en ledningsgrupp eller för alla som har en chefsposition.

Läs mer om Anpassad ledarutbildning.

Vi genomför också Inner Growth Management som en Öppen utbildning i Stockholm. Det innebär att den genomförs i våra lokaler, att man anmäler sig enskilt och att man går i en grupp där deltagarna kommer från olika verksamheter.

Läs mer om Öppen ledarutbildning.

Utbildningens två grundmoduler

Utbildningen består av två grundmoduler med samma struktur för både Anpassad och Öppen kurs. Den första fasen heter The Gap och den andra The Connection. Förutom de här modulerna finns många påbyggnadsmoduler som uppdragsgivaren eller gruppen kan välja utifrån behov.

The Gap

I den här fasen utforskar du dig själv som person och som ledare för att öka medvetenheten om dig själv och vad som styr ditt beteende, medvetet och omedvetet. Träningen baseras på mindfulness och aktuell hjärnforskningen. Du kommer få verktyg som du direkt har nytta av i ditt liv, samtidigt som du lägger grunden för att ut veckla din emotionella intelligens.

Utbildningens omfattning

The Gap omfattar 8 kurstillfällen, 2 timmar per gång förutom en halvdag, samt 2 intensivdagar med övernattning. Ett mentorsamtal bokas utöver detta separat med varje deltagare.

The Connection

I fasen Connection vidgar vi perspektivet från självmedvetenhet till relations- och gruppmedvetenhet.  Vi tränar de olika aspekterna av emotionell intelligens: själviakttagelse, självreglering, motivation, empati och social kompetens. Du bygger upp en djupgående kunskap om dig själv och andra som gör att du kan utveckla dig själv som ledare och person.

Utbildningens omfattning

The Connection omfattar 4 kurstillfällen, 4 timmar per gång, samt 2 intensivdagar med övernattning. Ett mentorsamtal bokas utöver detta separat med varje deltagare.

Utbildningarna kan hållas på svenska eller engelska när de genomförs som anpassade utbildningar internt på organisationer. Den öppna ledarutbildningen genomförs på svenska.

Tenant & Partner erbjuder alla medarbetare utbildning i mindfulnessbaserad emotionell intelligens. Lyssna på vd Torbjörn Eriksson.

”Jag ser satsningen på mindfulness och emotionell intelligens som ett sätt att skapa nödvändig tillit inom företaget för att alla ska kunna komma till sin fulla rätt på arbetet för både bolagets och individens bästa. Det handlar om hur vi mår, om arbetsplatskulturen och hur man leder och driver ett företag.”  Torbjörn Eriksson, vd Tenant & Partner.

(Företaget har i åratal fått topplaceringar i utmärkelsen Great Place To Work där de också fick pris som en av Europas tio bästa arbetsplatser. Torbjörn har också vunnit Tidningens Chef pris ”Årets hälsofrämjande Chef”. Företaget arbetar sedan 2018 som en självstyrande nätverksorganisation.)

Vill du veta mer eller boka?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.    Jag accepterar personuppgiftspolicyn*