Ledare som mediterar tar bättre beslut

Chefer som lyckas förhålla sig meditativt till komplicerade situationer på jobbet kan ta in fler och bredare perspektiv när de fattar viktiga beslut. De får också mer tid för strategiskt arbete.

Det skriver chef.se i en artikel om en rapport från Handelshögskolan i Stockholm, ”When work becomes meditation”, av forskaren Lasse Lychnell, publicerad 2015.

Att våga avvakta

– Som chef känner man ju ofta att man behöver agera direkt, det är nästan som en ryggmärgsreflex att göra det. Vad meditationen hjälpt de här cheferna med är att den har givit dem ett mellanrum, de kan titta på en situationen och avvakta – våga avvakta, säger Lasse Lychnell.

Ett nytt förhållningssätt

En annan slutsats i rapporten är att om de positiva effekterna ska uppstå så behöver man ändra sitt beteende, från det ryggmärgsstyrda till det meditativa. Med det menas att det inte räcker att meditera en stund och sedan jobba på som vanligt – förhållningssättet måste finnas där hela tiden.

På Minds Unlimited tycker vi detta är extra intressant eftersom ett meditativt förhållningssätt är ett av de viktigaste målen i våra utbildningar. Det är därför den första modulen i våra utbildningar kallas The Gap, mellanrummet.

Om det här låter intressant är kanske Introduktion för ledare något för dig.

Mer i det här ämnet finns i det här blogginlägget av Gunnar Michanek.