Medarbetare Kurstillfälle 9

Emotionell intelligens

Innehåll

På det här kurstillfället går vi igenom:

  • Vad är Emotionell Intelligens?
  • Vad betyder medvetet inkännande av dig själv i relation till andra?
  • Ditt intuitiva center i relation till andra.
  • Inre och yttre ledarskap.
  • Gränssättning

Arbetsuppgifter

Uppgifter för dig som inte kunde närvara på kurstillfället och för dig som vill repetera.

1. Repetition The Gap. De tre medvetenhetsnivåerna. Du har gått igenom. Självmedvetenhet, nu kommer The Connection som är relationsmedvetenhet och gruppmedvetenhet.

2. Emotionell Intelligens. Den amerikanske psykologen Daniel Goleman gjorde begreppet allmänt känt genom boken Känslans intelligens(1995). Han definierade emotionell intelligens som förmågan att ha kontakt med sina känslor, att använda dem för att fatta goda beslut, att motivera sig själv att nå uppställda mål, att bevara hoppet även i svåra situationer, att visa inlevelse och medkänsla, att kunna samarbeta konstruktivt med andra och att upprätta goda relationer till dem. Läs om Emotionell Intelligens i deltagarhäftet.

3. Reflektera över de två följande förhållningssätten under The Connection; Autenticitet och Empati. Autenticitet. Att vara äkta med hela din organism. När du lyssnar in din fysiska kropp, din mentala kropp och din emotionella kropp. När de är i balans är din själ i balans och du är sann med din Individualitet, din odelbarhet. Empati betecknar förmågan att uppleva och förstå andra personers känslor. Empati begreppet är nära besläktat med inlevelse och medkänsla. Empati handlar om en psykisk förmåga att förstå och känna med andra.

4. Fyll i detta dokument och begrunda det du har fyllt i. Lämna till din kursledare.

5. Gör meditationen Kroppsskanning.

6. Kommunikationsövning 2 (intuition): Tänk tillbaka på en situation där du hade ett svårt samtal/kommunikation. Skrivande reflektion om ovanstående övning med stöd av schemat i ”Kommunikationsövning 2a” i deltagarhäftet. Vad händer i dig? Denna övning gjordes under The Gap. Nu är det ”den andres perspektiv”. Vad anade du hände i den andre (ansiktsuttryck, kroppsspråk, andning, stämning)? Kan du ”läsa av” en annan och dig själv? Hur är din intuition? Skrivande reflektion om ovanstående övning med stöd av schemat i ”Kommunikationsövning 2b” i deltagarhäftet.

Gränssättning/Integritetsövning. När vågar jag stå upp för min sanning. Privat. På jobbet. Att våga säga nej.  Utforska med stöd av skrivandet. Tänk på en situation som var utmanade för dig. (Utforska en situation i arbetslivet och en i privatlivet.) Vågade du att stå för din sanning kunde du säga ja eller nej i situationen? Vad känns kraftfullt, ödmjukt och sårbart?

7. Läs om Arbetsmiljöverkets nya regler i deltagarhäftet samt se denna film.

8. Gör meditationen Stående yoga.

App påminnelse: Vikten av att träna varje dag.
Vi går också igenom hur viktigt det är att allt som händer på kursen är konfidentiellt. Det är ett sätt att visa respekt för varandra i gruppen och att skapa trygghet.

Om du inte deltog på första kurstillfället så uppmanas även du att respektera det här löftet. Om du av någon anledning är osäker på vad det innebär, prata med din kursledare.

Tillbaka till samtliga kurstillfällen