Medarbetare Kurstillfälle 8

Sammanfattning

Innehåll

På det här kurstillfället, som är det sista, går vi igenom:
Stillhet, Frid, Meditation.
Kan du identifiera när du är i harmoni och när du är i obalans, t ex stress. Vad känner du igen hos dig?
Vilka övningar använder du för att bli mer i balans.
Fortsatt formell och informell träning.
Kan du komma i kontakt med ditt intuitiva center?
Veckans attityder är Tacksamhet och Generositet

Arbetsuppgifter

Uppgifter för dig som inte kunde närvara på kurstillfället och för dig som vill repetera.

1. Gör meditationen Bergsmeditation.

2. Gör en lista med sådant som du tar med dig från den här kursen, insikter, verktyg och så vidare. Allt du kan komma på som du kan ha nytta av nu och i framtiden.

3. Fyll i kursutvärderingen om du inte var med på sista kurstillfället, du kommer få instruktioner om hur du gör det.

4. Skriv ner vilka övningar du använder, eller skulle kunna använda, för att hantera obalans.

5. Gör meditationen Kärleksfull omtanke.

6. Se filmen om alla attityder.

Till sist vill vi tacka dig för ditt deltagande i kursen och allt du bidragit med. Vi hoppas att du kommer ha nytta av de insikter du gjort om dig själv och av de metoder du tagit till dig.

 

Tillbaka till samtliga kurstillfällen