Medarbetare Kurstillfälle 7

Medvetet handlande i arbetsdagen

Innehåll

På det här kurstillfället går vi igenom:
Medvetet handlande i arbetsdagen.
Veckans attityd: Släppa taget
Medvetna möten.
Medveten kommunikation.
Samarbetsförmåga.

Syfte med det här kurstillfället är att du ska börja agera utifrån medvetenhet och närvaro under arbetsdagen. Under kursen har du fått tekniker för att att iaktta vad som händer i dig när du är i stillhet. Nu handlar det om att föra in den medvetenheten även när det så att säga är full fart: att så ofta som möjligt kunna iaktta vad som händer i dig och i andra som du möter, enskilt eller i grupp. Skapa harmoni och balans i arbetsdagen: email, mötestekniker och mikropauser.

På det här kurstillfället går vi igenom hur mindfulness kan användas för att göra mer medvetna val i arbetsdagen och för att öka din personliga effektivitet. Det handlar bland annat om:

  • Att arbeta fokuserat i stället för hårdare. Skillnaden på intensitet och effektivitet.
  • Multitasking, hur effektivt är det?
  • Medvetet mejlande och chattande (skype, sms och liknande).

Den personliga effektiviteten är nära förknippad med att vara i balans. Det viktigaste i det sammanhanget är inte att du alltid måste vara i balans, det viktiga är att vara medveten om vilket tillstånd du befinner dig i, balans eller obalans? Och om du är i obalans, finns det något du kan göra för att ändra på det, vad behöver du?

Ofta kan det räcka med några medvetna andetag för att skapa fokus, men ibland är det inte lika enkelt. I det fallet är attityden Acceptans ett verktyg för att obalansen inte ska få ta mer energi än nödvändigt. Acceptera att du är i obalans. Släpp taget om tankar som du inte behöver just nu.

Möten upptar en stor del av mångas arbetsdag. Genom att skapa förutsättningar för medvetna möten där alla är fokuserade på vad som ska göras, kan mötena bli effektivare och ofta kortare.
Om alla deltagare på ett möte är insatta i mindfulness blir det naturligtvis enklare att använda kan teknikerna för att skapa fokus. Men några av metoderna går att använda utan att alla är insatta, till exempel de här:

  • Inled mötet med att alla får en stund på sig att andas ut och rensa hjärnan från det som kan finnas med från det som hänt tidigare på dagen.
  • Beskriv syftet med mötet och det förväntade resultatet.
  • Låt var och en kort beskriva sin situation just nu (lugn, stressad, fokuserad, ofokuserad). Försök skapa en tillåtande stämning, men ska kunna vara ärlig utan att bli dömd för det. Låt detta ta max två minuter per person.
  • Avsluta mötet i tid så det finns tid för att ta några andetag och smälta vad som hänt under mötet.

Om du inte är med på kurstillfället kommer här förslag på övningar du kan göra för att träna din medvetenhet under arbetsdagen.

Arbetsuppgifter

1. Gör meditationen Andas långsamt in.

2. Gör övningen Medveten kommunikation i deltagarhäftet.
Välj först ett möte som du tyckte gick dåligt och analysera din upplevelse med hjälp av frågorna. Välj sedan ett möte som gick bra och gör på motsvarande sätt.

3. Gör meditationen Nästa tanke.

4. Se filmen om veckans nya attityder, Tacksamhet och Generositet. Skriv ner vad du kommer att tänka på när du ser filmen.

5. Gör meditationen Ansikts Avslappning.

6. Gör meditationen Nästa tanke.

7. Gör övningen multitasking med hjälp av dokumentet Multitasking i deltagarhäftet. Övningen görs i två steg.
Första delen innebär att du skriver ner meningen ”Jag är en grym multitaskare” på första linjen. På andra linjen skriver du siffrorna 1-23. Skriv varje siffra under en bokstav. Ta tiden på hur lång tid övningen tar, anteckna tiden på dokumentet.
Andra delen innebär att du skriver en bokstav och en siffra i taget. Alltså J på första linjen. 1 under bokstaven J. Och så vidare. Ta tiden på hur lång tid övningen tar, anteckna tiden på dokumentet.
Det viktiga med den här övningen är i första hand inte tiden de två momenten tar utan hur det kändes i dig under tiden du gjorde dem. Vilken övning  kräver mest energi? Läs sedan den här artikeln om multitasking.

8. Utforska under veckan om du är i balans eller obalans. Hur känns de olika tillstånden i kroppen? Vilka tankar är de förknippade med? Hur påverkar de din effektivitet?

 

Tillbaka till samtliga kurstillfällen