Medarbetare Kurstillfälle 6

De nio attityderna och medvetet handlande

Innehåll

På det här kurstillfället går vi igenom:
Uppföljning av kurstillfället Stress och Tysta halvdagen.
Självkärlek.
De nio attityderna i arbetsdagen.
Flow – att vara i balans i sitt arbete.
The Ripple effect.

Vad menas med flow?

Flow eller ”flyt” är ett tillstånd som kännetecknas av topprestation som uppnås utan att det egentligen känns ansträngande. Tillståndet upptäcktes av Mihaly Csikszentmihalyi, professor i psykologi, som ägnade mer än 20 år åt att studera det här fenomenet hos individer.
Han beskriver Flow som ett tillstånd som kännetecknas av:

  • Att du är fullständigt uppslukad av en aktivitet för dess egen skull.
  • Att du är helt fokuserad.
  • Att du presterar på toppen av din förmåga.
  • Att du upplever positiv stress.

Medvetet handlande

Hela kursen the Gap handlar om att träna sin medvetenhet. På det här kurstillfället tar vi upp en aspekt med hjälp av en övning med orden jag – man. Det är vanligt att ordet ”jag” ersätts med ordet ”man”. ”Man blir ju glad när man vinner.” ”Man gör så gott man kan.”
Du kommer att få utforska skillnaden mellan de här orden i en uppgift nedan.

Arbetsuppgifter

Uppgifter för dig som inte kunde närvara på kurstillfället och för dig som vill repetera.

1. De nio attityderna hör till de verktyg som kan hjälpa till att skapa balans i arbetet. Ta och repetera dem i deltagarhäftet. Välj sedan ut en attityd som du känner är särskild aktuell för dig just nu. Lägg den på minnet och träna på den under veckan.

2. Försök återskapa en situation när du känt flow. Skriv i boken i vilket eller vilka sammanhang du upplever detta och vad det här tillståndet kännetecknas av för dig.

3. Fortsätt skriva i boken – har du förutsättningar att få flow på ditt arbete? Vilka förutsättningar är detta i så fall. Och om du inte upplever att du har flow på jobbet, vilka förutsättningar skulle du behöva för att uppnå detta?

4. Gör meditatationen Kärleksfull omtanke.

5. Var medveten om hur det känns i dig när du pratar med någon som ofta använder ordet ”man” i stället för ”jag”.

6. Bli medveten om hur du själv använder orden ”jag” och ”man”. Vad blir det för skillnad om du medvetet byter ord, från man till jag, från jag till man? Skriv gärna ner dina insikter.

7. Gör meditationen Kroppsskanning.

8. Se filmen om veckans nya attityd, Släppa taget. Skriv ner vad du kommer att tänka på när du ser filmen.

Till sist en fråga som du kan fundera på om du vill. Minds Unlimited har skapat ett välgörenhetsprojekt som vi kallar för The Ripple Effect. Syftet är att bidra till ungdomars välmående och det gör vi genom att låta rektorer, lärare och ungdomsledare gå gratis på mindfulnesskurser hos vårt dotterbolag Mindfulnessgruppen. För varje kurs vi genomför i en organisation får varje kursdeltagarna nominera personer varav en eller flera väljs ut att bjudas in till kurs.
Om du känner till någon som du tycker gör ett bra jobb för ungdomar och som skulle kunna ha nytta av mindfulness i sitt arbete, lämna namn och kontaktuppgifter till kursledaren. Din grupp kommer få ge en person den här möjligheten. Om gruppen nominerar flera kommer ni får rösta fram en person.

Tillbaka till samtliga kurstillfällen