Medarbetare Kurstillfälle 5

Tyst halvdag

Innehåll

Det här kurstillfället är en träning i att vara i stillhet,
att öva förmågan att vara i närvaro ögonblick för ögonblick, att uppleva hur de olika sinnena fungerar vid djup koncentration och fokusering, att kunna känna tacksamhet för det som är.
Om du inte är med på det här kurstillfället ger vi förslag på längre meditationer nedan. Detta kan kanske vara en utmaning att göra på egen hand, eller inte. Ha i vilket fall som helst din anteckningsbok framme och skriv ner dina upplevelser efter varje meditation. Syftet med att vara i stillhet, antingen den känns behaglig eller obehaglig, är att du får tillfälle att observera dig själv, att bli medveten om vad det är som händer: Vilka tankar har du, vilka känslor, vilka förnimmelser i kroppen.

Arbetsuppgifter

Uppgifter för dig som inte kunde närvara på kurstillfället och för dig som vill repetera.

Ett förslag är att du testar att göra två meditationer i följd, börja till exempel med stående yoga och gå sedan direkt till kroppsskanning.

1. Gör meditationen Stående yoga med balansövning.

2. Gör meditationen Kroppskanning och andning.

3. Gör meditationen Koncentration- och fokusmeditation.

4. Gör mediation Bergsmeditation.

5. Se filmen om veckans attityd,  Nyfikenhet. Skriv ner vad du kommer att tänka på när du ser filmen.

 

Tillbaka till samtliga kurstillfällen