Medarbetare Kurstillfälle 4

Stress

Innehåll

På det här kurstillfället går vi igenom:
Vad är stress? Läs de här dokumenten om stress om du inte är med på kurstillfället:

  • Om stress i deltagarhäftet.
  • Schematisk bild på stress i deltagarhäftet.
  • Människans prestationskurva i deltagarhäftet.

Automatiska tankar – vem bestämmer vad du tänker?
Automatiska reaktioner och energiläckage.
Att lära känna dina energilägen.

Arbetsuppgifter

Uppgifter för dig som inte kunde närvara på kurstillfället och för dig som vill repetera.
1. Gör meditationen Spänn delar av dig.

2. Se den här filmen som handlar om förhållningssättet till stress.

3. Efter filmen, skriv ner dina reflektioner om filmen och om du har reflektioner kring ditt eget förhållningssätt till stress. Skriv också ner de eventuella insikter och funderingar du har efter att ha läst de tre dokumenten om stress ovan.

4. Ta fram dokumentet i deltagarhäftet.
Tänk dig in i en situation där du upplevt stark stress. Beskriv situationen och svara sedan så gott du kan på de olika frågorna.

5. Försök att praktisera the Gap under veckan när du upplever negativ stress av något slag. Du kan till exempel göra det med hjälp av tekniken PAUSA som vi gick igenom under kurstillfälle 2.

6. Se filmen om Medveten (icke) Strävan. Repetition, skriv ner vad du kommer att tänka på när du ser filmen.

7. Film. Sammanfattning av stressmönster. På engelska.

 

Tillbaka till samtliga kurstillfällen