Medarbetare Kurstillfälle 3

Självmedvetenhet

Innehåll

På det här kurstillfället går vi igenom:
Självmedvetenhet. Självkänsla.
Formell och Informell träning.
Behagliga och obehagliga upplevelser
Veckans Attityder är Tillit och Tålamod
Reaktion och Respons

Självmedvetenhet och självkänsla

Begreppet självmedvetenhet är centralt i den här kursen. Människan är vad vi vet den enda art som kan ha förmågan att betrakta sig själv utifrån, vi kan vara medvetna om att vi är medvetna. Det är denna förmåga som gör att vi kan praktisera The Gap – att ta medvetna beslut även i när vi känner oss trängda och normalt sett skulle ha reagerat ”med ryggmärgen”.

I det här sammanhanget kan det vara viktigt att begrunda begreppet självkänsla.
Självkänsla kan beskrivas som den grundinställning vi har till oss själva, vad vi tycker om oss själva. Självkänsla-begreppet handlar till exempel om hur nöjda, stolta och accepterande vi är gentemot oss själva vad gäller vår person.

Detta är inte samma sak som självmedvetenhet. Men när du har förmågan att vara självmedveten så får du också större möjligheter att utforska din självkänsla och ta reda på hur balanserad den är. Har du en övervägande dålig självkänsla så påverkar det hur du lever och vilka val du gör, likaväl som om du har en överdrivet god självkänsla.

På det här kurstillfället går vi igenom:
Att lära känna sina gränser.
Att se hur det är att medvetet känna in andra.
Vi övar detta bland annat genom en inkännande övning och en övning som vi kallar Samurajen. De här övningar sker i par, men om du inte är med på kurstillfället kommer fler möjligheter att öva på det här området, men du får också förslag nedan på övningar som du kan göra själv.
Vi tar också upp begreppen Reaktion och Respons, som har en koppling till förmågan att praktisera The Gap.

Reaktion innebär att reagera omedvetet på ett stimuli, till exempel att inte kunna ta kritik utan i stället gå i försvar direkt.

Respons innebär att agera medvetet i en situation, till exempel att kunna ta in kritik utan att direkt gå i försvar (det är inte detsamma som att hålla med om kritiken).

Arbetsuppgifter

1. Fundera en stund på hur du upplever kursen så här långt. Förvänta dig  inte några stora förändringar hos det själv, det är för tidigt i kursen för det. Sök i stället efter små saker, insikter du fått, kanske något du blivit förvånad över, något som är svårt, eller lätt. Något som du inte förstår. Skriv ner det du kommer på i anteckningsboken.

2. Gör meditationen Andning långsamt in.

3. Se filmen om veckans attityd,  Acceptans. Skriv ner vad du kommer att tänka på när du ser filmen.

4. Gör övningen Behagliga och obehagliga upplevelser i deltagarhäftet. Börja med att tänka på en behaglig  upplevelse som du varit med om. Beskriv först händelsen och fyll sedan i de olika fälten enligt instruktionerna så gott det går. Gör sedan samma sak med en behaglig upplevelse som du varit med om. Syftet med övningen är att träna sin självmedvetenhet och att lägga märke till att upplevelser kan finnas både som tankar, känslor och förnimmelser i kroppen.

5. Gör meditationen Kroppskanning

6. Skriv i din bok om hur det fungerar för dig att känna in andra människor, privat och på jobbet. Är det lättare med vissa personer, svårare med vissa?
Kan du uppleva att din förmåga att känna in andra påverkas av hur du mår, om du är i balans eller inte. Är det till exempel skillnad på om du är lugn eller stressad? Pigg eller trött?

7. Skriv i din bok om hur du agerar i olika situationer utifrån begreppen Reaktion och Respons. Tycker du att du att du har lättast för att reagera eller respondera. Finns det situationer eller sammanhang där det ena agerandet är vanligare än det andra? Är det till exempel skillnad på jobbet och privat? Varierar det beroende på vilka personer du möter eller vilka ämnen man pratar om?

 

Tillbaka till samtliga kurstillfällen