Medarbetare Kurstillfälle 2

Hjärnans funktion

Innehåll

På det här kurstillfället går vi igenom:
Hjärnans funktion. Neuroforskning. Hjärnans plasticitet. Spegelneuroner.
Koncentration och fokusträning.
Närvaro: Uppmärksamhet inåt och utåt samtidigt.
The Gap, Mellanrummet. Impulskedjan. Autopiloten. PAUSA.
Veckans Attityd är Inte döma
Vi bildade också buddie-par, meditationskollegor skulle man också kunna kalla det. Om du inte deltog på det här kurstillfället, prata med kursledaren.

Arbetsuppgifter

Uppgifter för dig som inte deltog på kurstillfället och för dig som vill repetera.

1. Läs om spegelneuron i den här artikeln från Läkartidningen.

2. Gör meditationen Stilla fokus.

3. Fyll i Impulskedjan i ditt deltagarhäfte. Beskriv en positiv impuls (något som gör dig glad eller avslappnad),  och något som gör dig irriterad.

4. Försök lägga märke till dina impulskedjor i vardagen under veckan.

5. Använd PAUSA i förhållande till en negativ impuls.

6. Se inslag om de nya attityderna, Tillit och Tålamod. Skriv ner vad du kommer att tänka på när du ser filmerna.


7. Gör meditationen Stående Yoga.

8. Gör uppgiften 9 punkter i deltagarhäftet om du inte sett denna tidigare. Det är en övning i att  tänka utanför de vanliga ramarna.

 

Tillbaka till samtliga kurstillfällen