Medarbetare Kurstillfälle 16

Homo Sapiens Sapiens och Compassion

Innehåll

 • Summering från hela Inner Growth.
 • Homo Sapiens Sapiens – arten som kan vara medveten om medvetandet.
 • Compassion – Medkänsla.
 • Empatistress

 

Arbetsuppgifter

Uppgifter för dig som inte kunde närvara på kurstillfället och för dig som vill repetera.

  1. Meditation: Medkänsla och compassion. Att känna kärlek/omtanke. Kärlek/omtanke till sig själv. Kärlek/omtanke till andra människor. Kärlek till allt. Vad gör dig mer kärleksful/omtänksam  i grupp?
  2. Journaling om veckans förhållningssätt Kärlek/Omtanke: Koppla till mig själv – Gruppen.
  3. Självmedvetenhet och relationsmedvetenhet. Jag – vi – helheten. Dramatriangeln, Svåra samtal, Sårbarhet, Homo Sapiens Sapiens – arten som kan vara medveten om medvetandet. Att vara i intuitiva centret i arbetsvardagen, osv…Summering av hela Inner Growth.
  4. Bevittna om du känner empati utifrån en värdering. Kan du i en kärleksfull meditation riktad till andra människor känna skillnaden mellan om du har ett perspektiv av att ”tycker synd om” andra, eller bara villkorslöst känna kärlek…
  5. Skriv ner 3 av dina grundvärderingar.
  6. Compassion: Se film om Mindfulness och Compassion: Empati och medkänsla är inte bara två olika ord, det är ur biologisk synvinkel två helt skilda saker, två helt skilda nätverk i hjärnan. För dig som vill läsa mer.
  7. Erfarenheter om medvetenhet. Lista det du tar med dig från kursen.
   Vilka verktyg använder du: personligen, i förhållande till andra, till teamet/organisationen?
  8. Kursutvärdering.
  9. Värderingsövning. Journaling. (Dela in ditt papper i 4 delar, genom att rita ett stort kors i mitten, 4 kvadranter) 1:a. En person du beundrar (levande, död, verklig eller fiktiv). Skriv kortfattat kvalitéer/egenskaper/värderingar som du beundrar hos denne.
   2:a. En stark kulturell upplevelse (bok, film, teater, bild osv)vilka kvalitéer/egenskaper/värderingar handlar den om?
   3:e. Ett personligt misslyckande. Vilka kvalitéer/egenskaper/värderingar stod du inte upp för?
   4:e. En personlig succé/ett tillfälle du är stolt över. Vilka kvalitéer/egenskaper/värderingar osv fanns hos dig? Skriv kortfattat!Kan du hitta några gemensamma nämnare mellan dessa kvalitéer/egenskaper/värderingar? Välj ut 3 stycken kvalitéer/egenskaper/värderingar som du tycker sammanfattar alla kvadranter. Troligtvis ligger dessa nära dina egna grundvärderingar….Reflektera.

Till sist vill vi tacka dig för ditt deltagande i kursen och allt du bidragit med. Vi hoppas att du kommer ha nytta av de insikter du gjort om dig själv och av de metoder du tagit till dig.

 

Tillbaka till samtliga kurstillfällen