Medarbetare Kurstillfälle 15

Intuitiva Centret i gruppsammanhang

Innehåll

På det här kurstillfället går vi igenom:

 • Ditt intuitiva center i gruppsammanhang i arbetsvardagen.
 • Att känna in gruppens stämning.
 • Trygghet.
 • Flow i grupp.
 • Kreativitet.
 • Skapa engagemang
 • Attrahera talanger/talang

 

Att förstå sambandet mellan dig själv, ditt tillstånd och gruppens tillstånd. Att känna in gruppens stämning.

Tryggheten är basen för flow, motivation och kreativitet. Hur skapar du trygghet?

 

Arbetsuppgifter

Uppgifter för dig som inte kunde närvara på kurstillfället och för dig som vill repetera.

 1. Journaling om ditt Intuitiva center i arbetsvardagen. Välj ut något du vill utveckla kring din egen kontakt med ditt IC när du är i gruppsammanhang.
 2. Intuitivt center. Att komma i kontakt med sitt intuitiva center. Därifrån kommer beslut, vision och innovation. ”Visdomen från emotioner”. Se film med Daniel Goleman.
 3. Djupmeditera på trygghet: Vad är trygghet, när känner du trygghet
 4. Journaling: Hur fungerar tryggheten som en bas för att skapa kreativitet och engagemang? Vad har det med talang att göra? Hur kan social intelligens berika ovanstående?
 5. Journaling Flow: Hur skapas flow i gruppen? Hur kan du stödja och främja flow hos andra? Hur skapar du det i dig själv? Flow och trygghet, hur kan det ena stödja/främja det andra?

 

Till sist en fråga som du kan fundera på igen. Minds Unlimited har skapat ett välgörenhetsprojekt som vi kallar för The Ripple Effect. Syftet är att bidra till ungdomars välmående och det gör vi genom att låta rektorer, lärare och ungdomsledare gå gratis på mindfulnesskurser hos vårt dotterbolag Mindfulnessgruppen.. För varje kursfas vi genomför i en organisation får varje kursdeltagarna nominera personer varav en eller flera väljs ut att bjudas in till kurs.

Om du känner till någon som du tycker gör ett bra jobb för ungdomar och som skulle kunna ha nytta av mindfulness i sitt arbete, lämna namn och kontaktuppgifter till kursledaren. Din grupp kommer få ge en person den här möjligheten. Om gruppen nominerar flera kommer ni får rösta fram en person.

 

Tillbaka till samtliga kurstillfällen