Medarbetare Kurstillfälle 14

Gruppmedvetenhet och Social Intelligens

Innehåll

På det här kurstillfället går vi igenom:

 • Vad är gruppmedvetenhet? Lyssna in stämningen i gruppen.
 • Vad är Social Intelligens?
 • Individens och gruppens sociala hållbarhet.
 • Hållbarhet – Balans.

Att se sambandet mellan dig, gruppen/företaget och omvärlden. Jag-vi-helheten. Vilket ansvar har du för din egen och andras hållbarhet? Vad skapar balans i dig och dina medarbetare i arbetsgruppen? Kan du stanna i kärleksfullhet till dig själv och andra när du är i grupp?

Arbetsuppgifter

Uppgifter för dig som inte kunde närvara på kurstillfället och för dig som vill repetera.

 1. Bergsmeditation. Sitt kvar i tystnad 10 min efteråt.
 2. Intro Social Intelligens (SI), läs om Social Intelligens i deltagarhäftet, Jag-Vi-Omvärlden…
 3. Journaling:Individens Hållbarhet. Att vara i hållbarhet är att vara i balans och använda sina resurser klokt. Tar du ansvar för din hållbarhet? Fysiskt, mentalt, känslomässigt och intuitivt? Vad får dig hållbar eller ohållbar? Hur påverkas stämningen i gruppen/organisationen av din egen stämning? Hur stödjer du andras hållbarhet i gruppen? Skriv ned din reflektion med stöd av rutmönstret.
  Övning: Återkalla för ditt inre en konfliktfylld situation i arbetsgruppen (ta annars den konflikt som kommer upp spontant) Gå in i situationen, hur kändes det, vad sades inom dig och till varandra osv. Fyll i rutmönstret Hållbarhet-Balans i deltagarhäftet .
 4. Gör meditationen Andningsankaret
 5. Journaling: Vilka verktyg använder du för att bli mer medveten och närvarande både privat och i yrkeslivet?
 6. Din egen valbara meditation

App påminnelse: Vikten av att träna varje dag.

 

Tillbaka till samtliga kurstillfällen