Medarbetare Kurstillfälle 11

Medvetna möten

Innehåll

På det här kurstillfället går vi igenom:

 • Medvetna möten och Svåra möten/samtal.
 • Fördjupad relationsmedvetenhet.
 • Loving Kindness.
 • Generositet.

Arbetsuppgifter

Uppgifter för dig som inte kunde närvara på kurstillfället och för dig som vill repetera.

 1. Journaling om veckans attityd Generositet. Hur visar du det mot dig själv? Andra? Vad sker med dig när du bemöts med Generositet?
 2. Svåra möten och svåra samtal har alltid tre delar: innehåll, känslor, identitet.
  Reflektera kring ett svårt samtal du har haft med en annan person. Blundandes återkallar den händelsen. Journaling:
  1. Skriv ned vad mötet/samtalet handlade om. Kortfattat! Tex ”Jag kom ihop mig med en annan bilförare”.
  Paus. Blunda.
  2. Skriv ned vad du anser vara innehållet, dina känslor och ev dina identitetsfrågor.
  Paus. Blunda.
  3. Byt perspektiv. Vad kan du ana var ”den andre personen i mötet/samtalets” position. Vad kunde den andres position vara gällande innehållet, känslor och ev identitetsfrågor. Skriv ned.
  Paus. Blunda.
  Vad som väcks i dig nu när du har gett dig utrymme att reflektera kring din och den andres position i den här situationen och ditt innehåll, dina känslor och din identitet är…  Kan du notera/lägga märke till något som inte var tillgängligt då när det hände? Skriv ned.
 3. Mediation: Kärlekfull omtanke
 4. Journaling skriv kring din förståelse för vad som kan hända i möten där innehåll-känslor-identitet är närvarande, med fokus på kommunikation.
 5. Leendemeditation

Medvetna möten och Svåra möten/samtal. Vad sker i dig – det inre ledarskapet. Vad sker i mötet – det yttre ledarskapet? Fördjupad relationsmedvetenhet. När du är medveten om på vilken nivå i medvetandet du möter andra kan det hända saker…