Medarbetare Kurstillfälle 10

Medvetna relationer

Innehåll

På det här kurstillfället går vi igenom:

  • Relationsmedvetenhet. Hur fungerar relationer?
  • Dramatriangeln (Karpman).
  • Mötesförmåga.
  • Konflikthantering..
  • Autenticitet.

Arbetsuppgifter

Uppgifter för dig som inte kunde närvara på kurstillfället och för dig som vill repetera.

1. Karpmanstriangel: Titta på dokumentet i deltagarhäftet.
Börja med de negativa hörnen: Tyrann, Offer, Hjälpare Undersök hur du förflyttar dig i de olika positionerna privat och på din arbetsplats. Kan du känna igen andra familjemedlemmar eller arbetskollegor? Beskriv och exemplifiera.
Efter reflektionen:
1.2. I vilken roll känner du dig mest bekväm/van.
1.3. Gå runt och undersök alla rollerna. Det ger mer och tydligare effekt om du faktiskt förflyttar dig rent fysiskt i rummet du befinner dig i.
1.4. Vilka roller är du medveten om att du tar på arbetet? Vilka roller tar du med vilka människor? Tar vissa människor alltid samma roller? Ställer du medarbetare i vissa positioner?

Undersök de positiva positionerna: Kraftfull, Sårbar och Medkännande. Beskriv vad som händer när du medvetandegör de olika positionerna och ställer dig i mitten. (Att få perspektiv och möjlighet att centrera dig själv. Ett skifte av medvetandetillstånd/stämning är det som positionen i mitten gestaltar.)

Fortsätt med Journaling. Några frågeställningar:
Hur styr/leder du dig själv? Vilka positioner rör du dig emellan, Ställer du dig i centret? Har den positionen funnits som alternativ? Vad kan du notera av att tidigare rört dig omedvetet i triangeln? Ser du några nya lösningar idag?
Välj en grupp i din arbetsvardag? Vart ställer du de andra i gruppen? Vart ställer du dig själv?

Dina insikter i Karpmanspositioner? Kan du ana hur konflikter uppkommer? Kan du se vad som behövs för att lösa upp konflikter? Påverkan utifrån (Karpmanstriangelns hörn) eller inifrån (från center av Karpmantriangeln)?

2. Journaling om veckans förhållningssätt, Autenticitet. I förhållande till Karpmanstriangel. Kraftfullhet, sårbarhet och medkännande. (Reflektionsövning.)

3. Projektion och Reaktion.

Projektion. Att tillskriva en annan person egenskaper som du egentligen själv har och som du ofta inte vill komma i kontakt med. Reaktionsmönster som består i att en person förlägger egna synsätt, motiv och känslor till en annan person, eller ser den egna gruppens synsätt, motiv och känslor även hos en annan grupp. Det finns också en tendens hos människor att tolka konstverk, teorier, författares tankar och så vidare utifrån egna tankemönster, attityder och motiv i enlighet med egna uppfattningar. Man ”tolkar in” egna föreställningar i olika typer av fenomen och händelser, vilket ofta leder till missuppfattningar och felhandlingar. Ordspråket ”På sig själv känner man andra” beskriver i en allmän form vad projektion är. Enligt psykodynamiska teorier är projektion en försvarsmekanism.

Reaktion: Att reagera omedvetet på ett stimuli, tex att inte kunna ta kritik utan direkt gå i försvar.

Hur ser du egentligen på de olika positionerna i Karpmanstriangel? Ser du en tyrann, hjälpare, offer eller ser du en person som är kraftfull, med medkänsla, sårbar? Vad projicerar du generellt på andra?

4. Gör meditationen Leendemeditation.

 

Tillbaka till samtliga kurstillfällen