Medarbetare Program för träning i personlig effektivitet och mindfulness. The Gap

Här hittar du underlag för träningen i personlig effektivitet och mindfulness. Du kan använda det inför varje kurstillfälle för att få en inblick i vad det ska handla om. Och du kan använda det efter kurstillfället som en repetition. Om du missar ett tillfälle är det särskilt viktigt att du går igenom materialet noga och gör samtliga övningar.

The Gap

Kurstillfälle 1. Vad är mindfulness?

Kurstillfälle 2. Hjärnans funktion

Kurstillfälle 3. Självmedvetenhet

Kurstillfälle 4. Stress

Kurstillfälle 5. Tyst halvdag

Kurstillfälle 6. De nio attityderna och Medvetet handlande

Kurstillfälle 7. Medvetet handlande i arbetsdagen

Kurstillfälle 8. Sammanfattning

​Fördjupning av forskning och
nyheter för dig som vill veta mer