Medarbetare Program för träning i personlig effektivitet och mindfulness. The Connection

Här hittar du underlag för träningen i personlig effektivitet och mindfulness. Du kan använda det inför varje kurstillfälle för att få en inblick i vad det ska handla om. Och du kan använda det efter kurstillfället som en repetition. Om du missar ett tillfälle är det särskilt viktigt att du går igenom materialet noga och gör samtliga övningar.

The Connection

Kurstillfälle 9. Emotionell Intelligens

Kurstillfälle 10. Medvetna relationer

Kurstillfälle 11. Medvetna möten

Kurstillfälle 12. Svåra möten/samtal

Kurstillfälle 13. Social intelligens

Kurstillfälle 14. Balans och Intuitiva centret

Kurstillfälle 15. Tysta dagen

Kurstillfälle 16. Kärlek

​Fördjupning av forskning och
nyheter för dig som vill veta mer