Jan Efraimsson / Senior Trainer

Jan har många års erfarenhet från ledande befattningar inom näringsliv och offentlig förvaltning. Han har även drivit egen verksamhet. För närvarande arbetar han som karriär- och jobbcoach.

Jan har en fil. kand. inom beteendevetenskap med fokus på pedagogik. Som grund för sitt arbete som Senior Trainer har han cirka 15 000 timmar av träning inom mindfulness, kroppspsykoterapi och emotionell intelligens.