Hur skapar du ett harmoniskt arbetsliv för dig och andra?

Gunnar Michanek, en av grundarna till Minds Unlimited, skriver om hur man kan påverka sina beslut i varje ögonblick.

Vi som jobbar på Minds Unlimited har alla haft starka upplevelser av att kunna påverka våra liv i en riktning vi själva väljer.

Att veta hur man påverkar sina beslut i varje ögonblick.

Det handlar om att bli mer medveten om hur organismen människa fungerar!
Vad skapar harmoni? Stress? Arbetsglädje? Effektivitet?

Vi har specialiserat oss på huret!
Inte teorier om ett bättre klimat på jobbet. Inte nya värdeord som ingen följer… Inte mentala strategier som inte ger konkreta beteendeförändringar…

Verklig förändring kräver ett djupare jobb. Hur får du till stånd möjlighet till förändring i varje ögonblick?
Det handlar om upplevelsebaserad inlärning för att transformera din och andras arbetsvardag.

Vi har till idag fått vara med om cirka 5000 personers transformation.
Att få följa så många människors nyfikenhet och förändringsvilja är en gåva.

Så många hittar nya verktyg för att skapa harmoni i arbetsvardagen. För sig själva, för kollegor, för sina team.

Det handlar om att skapa ett nytt inre förhållningssätt. Det inre ledarskapet.
Att våga vara autentisk, vänlig och till och med kärleksfull på jobbet.
Att vara uppmärksam på vad som tar dig till harmoni och vad som tar dig från harmoni.
Att lära sig verktyg för att medvetet påverka hur arbetsvardagen ska bli!

Först handlar det om dig själv – ditt inre ledarskap.
Därefter handlar det om hur du möter andra i relationer – ditt yttre ledarskap.

Kan du påverka dig och andra att inte hamna i omedveten stress?
Kan du påverka dig och andra att ha ett harmoniskt förhållande till en snabbt föränderlig omvärld?
Hur påverkar du din och andras kreativitet?
Är du med och skapar en attraktiv arbetsplats för nästa generations talanger?

Att skapa ett klimat i dig där du och dina kollegor gillar att gå till jobbet.
Där arbetsglädje smittar och skapar en harmonisk, kreativ och effektiv arbetsmiljö.

Vi jublar varje gång någon av våra kursdeltagare gör ett medvetet skifte i sin inre beslutsprocess. Och det sker ofta!
Vi älskar att jubla tillsammans med dig!
Varmt välkommen på en medveten resa i ditt inre och yttre ledarskap.

Gunnar Michanek. Senior Trainer. Grundare. Utbildningsansvarig.

(Välkommen på Introduktion för ledare om du vill veta mer.)