Har Bill Gates rätt i att lösningen på ledarskap i komplexa situationer, och personligt missnöje, är mindfulness?

Vi känner oss stolta över att stora, visa och framgångsrika personer som Bill Gates kommer fram till samma slutsats som oss, dvs. att ökad självmedvetenhet hos ledare är en nödvändighet. Naturligtvis för att ha en stabil förmåga att leda i föränderliga och komplexa situationer men också för ledarens personliga välmående och meningsfullhet.

I sin blogg i slutet på året kommenterar Gates Yuval Noah Hararis bok "21 lessons for the 21st century". Han har många bra reflektioner och åsikter om boken. Och om mindfulness skriver han så här:

”…his big idea boils down to this: Meditate. Of course he isn’t suggesting that the world’s problems will vanish if enough of us start sitting in the lotus position and chanting om. But he does insist that life in the 21st century demands mindfulness — getting to know ourselves better and seeing how we contribute to suffering in our own lives. This is easy to mock, but as someone who’s taking a course on mindfulness and meditation, I found it compelling.”

Ser du också att ökad medvetenhet är en nyckelförmåga i nutidens – och framtidens – ledarskap?
Då är du välkommen till vårt ledarskapsprogram Inner Growth Management.
Programmet bygger på metoderna mindfulness och emotionell intelligens som är evidensbaserade, väl beprövade och dokumenterade i forskningsstudier sedan 70-talet. Programmets bas är också det internationella ledarskapsprogrammet ”Search Inside Yourself – the unexpected path to achieving success happiness (and world peace…)” som är utvecklad av Google. Vi är en av de första i världen att bli certifierade i programmet.

I Inner Growths första fas får du fördjupa din självmedvetenhet och i andra fasen relations- och gruppmedvetenhet.
Läs mer och anmäl dig här. Nästa öppna grupp börjar den 29 augusti.

Så här säger Sunniva Fallan Röd, VD på Yasuragi, om Inner Growth Management:
”Det här är något som varje klok och affärsinriktad ledare måste ta i beaktande nu och i framtiden. För ett hållbart företagande finns inget annat val.”

Läs hela Gates blogginlägg här.