Gunnar Michanek sprider mindfulness i Kroatien

I Sverige började man redan 2011 med mindfulnessutbildning i Riksdagen. Men de senaste fem åren har det hänt mycket större saker kring mindfulness på politisk nivå.

Storbritannien har väl genom alla turer kring Brexit framstått som allt annat än avslappnat och meditativt under de senaste åren. Men bakom kulisserna pågår något helt annat. Sedan 2015 arbetar parlamentet i Storbritannien nämligen med en omfattande tvärpolitisk satsning baserad på mindfulness.

Som grund för projektet finns en gedigen sammanställning av forskningen kring effekterna av mindfulness. När det gäller de ekonomiska vinsterna räknar man med att ett satsat pund kan ge 15 pund i besparingar.

Samarbetet kallas ”Mindfulness Initiative UK” och är framför allt inriktat på insatser inom offentlig sektor. Inom sjukvården rekommenderas till exempel mindfulness nu som första behandlingsmetod vid oro, ångest och depression.

Mindfulness Initiative Kroatien

Storbritanniens initiativ har snabbt spridit sig till över 30 andra parlament i världen och det pågår utbildning även inom Europeiska kommissionen.

I Sverige var det Gunnar Michanek, vd för Mindfulnessgruppen och Minds Unlimited, som ledde de första kurserna i Sveriges riksdag när de startade 2011. I början av december 2019 var han en av gästföreläsarna när Mindfulness Initiative drogs igång i Kroatien med bland annat en workshop på temat ”Tolerans och politisk dialog genom mental övning.”

Förutom Gunnar Michanek deltog Chris Ruane från brittiska parlamentet och Jamie Bristow ordförande för Mindfulness Initiative i Storbritannien

Starten av Mindfulness Initiative i Kroatien fick stor uppmärksamhet i media. Bland annat sändes ett halvtimmes långt tv-inslag med bland andra Gunnar Michanek och Iva Mia Kruslin, ordförande för Mindfulness Initiative i Kroatien.

Mindfulness i FN

Gunnar Michanek har ett starkt ideellt engagemang i att sprida mindfulness på parlamentarisk nivå internationellt. Han är även en av initiativtagarna till organisationen Mindful Nation Sweden. Förutom i Kroatien har Gunnar deltagit på konferenser om mindfulness för offentlig sektor i bland annat Storbritannien, Ryssland och på FNs högkvarter i New York.

– Mindfulness är en mycket stark metod för att genom inre frid skapa yttre fred, säger Gunnar Michanek. Det är naturligtvis extra viktigt för parlamentsledamöter som har ett så stort inflytande på våra liv.

– Redan 1957 skapade Dag Hammarsköld, FNs dåvarande generalsekreterare ett ”Tyst rum” på FNs högkvarter utifrån tanken att det finns ett fridfullt rum i varje människa. Mindfulness handlar om att komma i kontakt med det inre fridfulla rummet, avslutar Gunnar Michanek.

(På bilden högst upp från vänster, Zoran Kurelić, Professor University of Zagreb, Iva Mia Krušlin, Mindful Initiativ Croatia, Maja Živković, Representative Goverment of Croatia, Jamie Bristow, Mindful Initiativ United Kingstons, Gunnar Michanek, Mindfulnessgruppen.)