Eva Kara Posse / Senior Trainer

Eva Kara har under cirka 25 år arbetat med ledarskap, coaching, handledning och utbildning för chefer och team, främst i näringslivet med fokus på inre och yttre ledarskap.

Hon har mångårig erfarenhet från både strategiska och operativa ledarbefattningar inom näringslivet, bland annat som vd. Hon har även varit bosatt och arbetat i Indien och Australien under många år.

Kara är civilekonom med påbyggnad i beteendevetenskap, coaching och psykoterapi. Som ytterligare grund för sitt arbete som Senior Trainer hos Minds Unlimited har hon utbildningar och erfarenhet inom områdena emotionell intelligens, mindfulness och meditation.