Skapa engagemang

Alla på en arbetsplats bidrar på något sätt till hur engagemanget är. Ledningen har naturligtvis stor betydelse, men varje medarbetares positiva bidrag behövs också.

Mindfulness utvecklar en rad egenskaper som är viktiga för stämningen och engagemanget på en arbetsplats: empati, samarbetsförmåga, förändringsvilja och välmående är några exempel.

Tillit är också en aspekt som både ledare och medarbetare nämner som ett värdefullt resultat av utbildningarna. Även den gruppmetodik vi använder bidrar till detta – de övningar man gör tillsammans gör att man lär känna varandra bättre vilket leder till mer öppen kommunikation.

Högre tillfredsställelse

I en av undersökningarna som vi refererar till nedan kunde man se en signifikant förbättring när det gäller tillfredsställelse med arbetet, produktivitet och stresshantering.

Det studien utforskade var faktorerna bakom Work Related Wellbeing (WRW). Som möjliga förklaringar till de goda effekterna i undersökningen nämner man att en ”närvarobaserad” arbetskultur kan vara mer effektiv än den traditionella framtidsbaserade (målstyrda) kulturen.

En annan möjlig förklaring är att mindfulness och meditation reducerar skillnaden mellan individuella målbilder och de målbilder organisationen har.

Läs mer om vår ledarskapsutbildning i Stockholm.

Exempel på källor

Meditation Awareness Training (MAT) for Work-related Wellbeing and Job Performance: A Randomised Controlled Trial.

Jones, S.M., Hansen, W.