Sänk stressen

Stress är ett problem som har många orsaker och många negativa effekter, både på ett personligt och organisatoriskt plan.

Stress är också ett område som det finns stort fokus på i arbetslivet, inte minst genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Eftersom orsakerna till stress varierar så finns det inte en patentlösning som fungerar för allt och alla. Men mindfulness är en metod som hjälper många och det finns tusentals forskningsrapporter som stödjer detta.

Resultaten från våra utbildningar är också övertygande, i stort sett alla deltagare upplever att de får större kunskap om hur stress påverkar dem och lär sig agera på ett sätt som minskar stressens negativa effekter.

Myter – och vinster

I vår utbildning arbetar vi också med de myter som finns om stress, till exempel att stress är något bra som gör att det blir mer fart på jobbet, roligare att arbeta och att presentationen ökar. Det forskningen visar är snarare motsatsen – förutom hälsoproblem så leder stress till sämre beslutsfattande, lägre effektivitet och att man får mindre utrymme för strategiska frågor.

Resultatet från våra utbildningar är därför inte bara en direkt minskning av stress på ett personligt plan. Vinsterna uppstår även på organisationsnivå, bland annat genom bättre samarbete, högre effektivitet, bättre beslutsfattande och minskade sjukskrivningar.

Läs mer om våra ledarskapsutbildningar.

Exempel på källor

Examining workplace mindfulness and its relations to job performance and turnover intention.
Mindfulness-based stress reduction as a stress management intervention for healthy individuals: a systematic review.

Effective and viable mind-body stress reduction in the workplace: a randomized controlled trial.