Höj kreativiteten

Kreativitet är en förmåga som experter världen över listar som en av de mest avgörande faktorerna i den fjärde industriella ekonomin.

När experterna talar om kreativitetens betydelse är det inte enbart i betydelsen problemlösning. Rapporter från World Economic Forum tar till exempel upp begrepp som ”An open mind and an agile workplace”, ”An entrepreneurial spirit”, “Improve and innovate”, “Explore”.

En viktig slutsats är att man inte längre kan förlita sig på enskilda personers innovativa förmåga, verksamheten måste organiseras så att den gynnar ett förändringsinriktat samarbete där alla medarbetare har sin betydelse för att man ska kunna skapa en hög förändringstakt.

I våra utbildningar finns det många moment som utvecklar de egenskaper som krävs i den här nya verkligheten: Förmågan att klara av både framgång och motgång, förmågan att inse när det krävs snabba beslut och när besluten måste få ta längre tid, förmågan att förstå och motverka den mänskliga hjärnans brister, förmågan att utveckla samarbete, förmågan att förstå hur vila och prestation hör ihop, förmågan att hantera stress. Med flera.

Läs mer om vår ledarutbildning.

Exempel på källor
Meditate to Create: The Impact of Focused-Attention and Open-Monitoring Training on Convergent and Divergent Thinking

What are the qualities of tomorrow’s top leaders?