Attrahera talanger

Ett problem som genomsyrar en rad branscher är att det är stor brist på kompetens inom många yrkesområden. Det gör att kostnaderna för rekrytering ökar samtidigt som utvecklingsmöjligheterna hämmas.

Alla prognoser tyder på att det här problemet bara kommer bli större framöver. Så hur gör man för att attrahera och behålla personal?

När man söker efter slutsatser från forskare och andra experter så hittar man naturligtvis inte en enda lösning på den här utmaningen. Förmågan att attrahera talanger påverkas av flera faktorer, men ledarskap och samarbetsklimat har ofta avgörande betydelse.

Sambandet mellan ledarstil och medarbetarnas engagemang

I en av de forskningsrapporter som vi hänvisar till nedan fann man i två olika studier att” mindfult ledarskap” bidrog till medarbetarnas känsla av balans på arbetet och till mer energi i organisationen. Det hade även en positiv inverkan på prestation och tillfredsställelse med arbetet.

De mindulnessutbildade ledarna bidrog också till ett bättre samarbetsklimat på arbetsplatsen.

Att utveckla en motiverande kultur

Minds Unlimiteds utbildningar bidrar, enkelt uttryckt, till att människor mår bättre och åstadkommer mer. Det gäller både ledar- och medarbetarutbildningar även om innehållet i dessa skiljer sig åt en del.

Effekterna märks på individnivå såväl som på gruppnivå och påverkar kulturen på en arbetsplats så att den präglas av tillit, engagemang och en hållbar effektivitet. I en av studierna nedan beskrivs detta så här:

”Furthermore, mindfulness exerts its positive effect on work engagement by increasing positive affect, hope, and optimism, which on their own and in combination enhance work engagement.”

Boka in dig på Introduktion för ledare om du vill veta mer om våra utbildningar.

Lisa Vik, hr-chef på Tenant and Partner har också en del att berätta om detta.

Exempel på källor

Leading Mindfully: Two Studies of the Influence of Supervisor Trait Mindfulness on Employee WellBeing and Performance

Authentic Leadership, Authentic Followership, Basic Need Satisfaction, and Work Role Performance