Älska förändring

Många klagar på den höga förändringstakten i dagens arbetsliv. Men, det kommer aldrig mer gå så långsamt som det gör nu.

Allt är relativt som det brukar heta. Den snabba förändringstakt som vi sett under den digitala revolutionen saknar motstycke om man ser bakåt. Men ser man framåt kommer det aldrig gå så långsamt som det gör just nu.

Som en fågelhjärna

Förändringstakten i kombination med det växande flödet av information är en stor utmaning för människor och för organisationer.

Till stor del beror det på att våra hjärnor inte är helt anpassade till den här tillvaron. Hjärnan är visserligen ett fantastiskt organ med 100 miljarder nervceller och en kapacitet som ingen superdator ännu kunnat slå. Å andra sidan så är vår förmåga att ta till oss information väldigt begränsad. Och vi får dras med ett reaktionssystem, amygdalan eller reptilhjärnan, som i princip fungerar på samma sätt som på till exempel en fågel.

Blixtsnabba beslut

Det här har stor betydelse när det gäller hur mycket vi gillar, eller ogillar, förändringar. Amygdalan tar blixtsnabba beslut kring allt som framstår som farligt. Det är en överlevnadsinstinkt, och historiskt sett så kunde det som var nytt eller bara annorlunda vara livsfarligt.

Det finns även idag situationer när de här instinktiva reaktioner behövs. Men det som är amygdalans styrka, att den inte tar sig tid att bedöma om faran är verklig eller inte, är också en stor svaghet. Det gör att den till exempel reagerar med samma styrka när något som är ganska obetydligt förändras. Det påverkar både vår förmåga att hantera förändringar och vårt beslutsfattande. Oftast omedvetet.

Alla är rädda

På det här sättet är vi alltså alla rädda för förändringar. Vissa mer än andra, men skillnaden kan många gånger bero på hur lång tid man har haft att förbereda sig – den som ska driva en förändring har ett försprång jämfört med den som ställs inför en förändring mer abrupt.

Nu till den goda nyheten. Hjärnan går att träna och även den här primitiva funktionen går att göra bättre anpassad till den tid vi lever i nu.

Genom träning i mindfulness och emotionell intelligens kan vi bli mer medvetna om att vi har de här reaktionsmönstren. Det gör att vi i nästa steg kan träna förmågan att känna igen instinkter som inte gynnar oss utan leder till dåliga beslut, onödig stress och omotiverad motstånd mot förändringar.

Läs gärna mer om vår ledarskapsutbildning.

Exempel på källor

“Mind the Trap”: Mindfulness Practice Reduces Cognitive Rigidity.

Improving Decision Making Through Mindfulness

Om du förstår din hjärna kan du fatta bättre beslut.