Bekräftade effekter

Det finns tusentals forskningsrapporter som bekräftar effekterna av mindfulnessträning. Här redovisar vi några exempel som är särskilt intressanta ur ett ledar- och organisationsperspektiv.

1. Attrahera talanger

Brist på kompetens leder i en rad branscher till att kostnaderna för rekrytering ökar och till att utvecklingen hämmas. Så hur gör man för att attrahera och behålla personal? Läs mer

2. Skapa engagemang

Empati, samarbetsförmåga, förändringsvilja och välmående är några exempel på egenskaper som mindfulness utvecklar och som kan leda till större engagemang på en arbetsplats. Läs mer

3. Älska förändring

Förändringstakten som vi sett under den digitala revolutionen saknar motstycke om. Men ser man framåt kommer det aldrig gå så långsamt som det gör just nu. Läs mer

4. Höj kreativiteten

Kreativitet är en förmåga som experter världen över listar som en av de mest avgörande faktorerna i den fjärde industriella ekonomin. Det handlar inte enbart om kreativitet i betydelsen problemlösning. Läs mer

5. Sänk stressen

Stress är ett problem som har många orsaker och många negativa effekter, både på ett personligt och organisatoriskt plan. Det är också ett område som det finns stort fokus på i arbetslivet, inte minst genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Läs mer

Läs gärna mer om vår ledarskapsutbildning Inner Growth.