Brittisk storsatsning på mindfulness

Sedan 2015 arbetar parlamentet i Storbritannien med en omfattande tvärpolitisk satsning baserad på mindfulness. Samarbetet har namnet ”Mindfulness Initiative UK”.

Satsningen var resultatet av att man 2013 startade mindfulnesskurser för parlamentsledamöter, som 160 personer har deltagit i. Man insåg då att mindfulness skulle kunna vara ett nytt sätt att minska de lavinartade kostnader och mänskliga problem som psykiska ohälsa för med sig inom skola, vård, kriminalvård och på arbetsplatser.

Omfattande rapport

Arbetet inleddes med att professorer från Oxford och Cambridge tog fram en omfattande rapport om effekterna av att använda mindfulness inom utbildningsväsende, sjukvård, kriminalvård och offentlig förvaltning. Beräkningar visar att ett satsat pund kan ge 15 pund i besparingar.

Hittills har projektet visat sig vara så framgångsrikt som man antog och allt fler mindfulnessinstruktörer utbildas. Målet är att komma upp i 2 000 instruktörer.

Fler länder intresserade

I oktober 2017 anordnade det brittiska parlamentet en konferens med syftet att sprida kunskaper om mindfulness till fler länder. Medverkade gjorde bland andra Jon Kabat-Zinn, en av de mest ansedda förgrundspersonerna inom mindfulness. (Bilden högst upp visar Jon Kabat-Zinn (till vänster) och Gunnar Michanek.)

Parlamentsledamöter från 15 länder deltog i konferensen, däribland Sverige, som redan 2011 arrangerade mindfulnesskurser i Riksdagen. Först i världen troligen.
Politikern Anne Marie Brodén har varit eldsjälen bakom satsningen för svenska riksdagsledamöter. Hon var på plats i Storbritannien och fick stående ovationer för sin pionjärinsats.

Mindfulnessgruppen deltog

Mindfulnessgruppen var också inbjudna till parlamentet eftersom vi lett alla kurser på Riksdagen. Det har hittills blivit fem stycken där sammanlagt 35 riksdagsledamöter har deltagit.
Gunnar Michanek, som lett alla utbildningar i Riksdagen, fick många frågor från parlamentsledamöter som vill komma igång i sina hemländer.

– Efter konferensen har jag fått runt 20 mejl från parlament världen över om hur man nu arbetar med att föra in mindfulness, säger Gunnar Michanek.
– Jag har också blivit kontaktad av några länder som vill att jag ska komma och berätta mer om hur vi gjort i Sverige.

Enligt det brittiska parlamentet finns det ett fyrtiotal parlament världen över som just nu arbetar med att föra in mindfulness som en lösning på problem i samhället.

Se filmen från det brittiska parlamentets internationella konferens om Mindfulness:

Mindfulness i Riksdag & Samhälle from Minds Unlimited/Mindfulnessgrupp on Vimeo.