Referenslistan växer

”Bara gör det! Det här är något som varje klok och affärsinriktad ledare måste ta i beaktande nu och i framtiden.”

Insikterna om att vår utbildning ger effektiva verktyg för att utveckla ledarskap och organisation sprider sig snabbt. Till viss del säkert genom kollegiala uppmaningar som den ovan från Sunniva Fallan Röd, vd på Yasuragi.

Sunniva är en av de ledare som anlitat Minds Unlimited för att utbilda både sig själv, sina chefer och medarbetare i mindfulnessbaserad emotionell intelligens.

Bland dem som anlitat oss för att genomföra interna utbildningar finns också bland andra Boliden Melters, OX2, RnB, Paradox Interactive, ICA, Arval och Ericsson.

Dessutom har vi en rad chefer från både stora och små företag som går våra Öppna ledarutbildningar.

Är du också nyfiken kan våra introduktionsdagar eller en workshop vara ett bra sätt att få veta mer.