Våra erbjudanden!

MINDFULNESS & emotionell intelligens.
DEN OVÄNTADE
VÄGEN TILL FRAMGÅNG

Minds Unlimited är ett av de första företagen i världen som är certifierade på medvetenhetsträningen Search Inside Yourself, som är utvecklad på Google. Metoden, som också kallas ”Den oväntade vägen till framgång”, är baserad på mindfulness och emotionell intellligens. Vi har utbildning för både ledare och medarbetare. Träningen leder bland annat till bättre beslutsfattande, stärker samarbetsförmågan, ger hållbar utveckling och bättre social arbetsmiljö.

Företagsanpassade Utbildningar för ledare och medarbetare

Utifrån vårt utbildningsprogram skapar vi företagsanpassade utbildningar, som genomförs i kundens lokaler.
Välkommen att kontakta oss för en presentation av hur vi arbetar och vilka effekter som kan uppnås.

08-653 5400, info@mindsunlimited.se.

Schemalagda UTBILDNINGAR för ledare. Boka nu!

Heldagsintroduktion för ledare
Öppen ledarskapsutbildning

Vill du prova ett enkelt vardagligt tips för att öka din inre navigation? Klicka här.
Deltagare på en av våra kurser? Logga in här.
Minds Unlimited® är en systerverksamhet till Mindfulnessgruppen®.

Skrolla ned
 
”Mindfulness är obligatoriskt för alla våra chefer”

- Torbjörn Eriksson, Vinnare av Chefgalans pris Årets hälsofrämjande chef 2016 Chef.se

”Du får inte ut maximalt av personalen om du inte har personal i balans”

- Sunniva Fallan Röd, VD Yasuragi i Veckans Affärer

Vårt löfte

Organisation

Effektivitet och kreativitet

Få ut maximalt av de anställda genom inre personligt ledarskap. Större koncentration och kreativitet. Hjärnans centra för arbetsminne och inlärning växer.

Friskare personal

Bättre förmåga att hantera stress, immunsystemet kan förbättras, bättre sömn och mindre oro. Resulterar bl.a. i färre sjukskrivningar.

Attraktivare arbetsplats

Vi lär oss iaktta oss själva, vårt intellekt, emotioner och beteenden, samt kunskap om andra och deras beteenden. Detta skapar förståelse för andra individer och bygger stabila relationer.

Hållbar & progressiv organisation

De samlade effekterna skapar förutsättningar för morgondagens företagande. För en hållbar och innovativ utveckling. Mindre personliga agendor och större ansvar för det gemensamma resultatet.

Individ

Balans och optimal prestation

Upplev en bättre balans mellan arbetet och fritiden. Du får bättre koncentration och förmåga att fokusera på rätt saker. Då kan du prestera bättre och finna ro.

Hälsa

Öka ditt välbefinnande genom optimal stresshantering, mindre oro och bättre sömn. Du får större motståndskraft, blir friskare och gladare.

Bättre samarbete och relationer

Du får en ökad förståelse både för ditt egna och andras beteenden. För färre konflikter, bättre samarbeten, kommunikation och mer arbetsglädje.

Trygghet

Du kommer uppleva en större trygghet och förmåga att svara an vid stora utmaningar och vid tider av osäkerhet. Större självsäkerhet och självkännedom ger dig tillit till dig själv.

Ledare

Utöver de grundeffekter som varje individ kan få så får ledarna utveckla dessa områden:

Autenticitet

Med förankring i kännedom om sig själv och sina värderingar så övas förmågan att med vishet, tillit och integritet ta beslut och leda utifrån en säkrare plats inom sig istället för tilltänkta modeller, logik och rationalitet.

Genomförandekraft och beslutsförmåga

En helt ny typ av förmåga att ta välgrundade beslut i alla sammanhang. Ökad klarhet att se saker och ting som de är och till fullo genomföra beslut och förändringar/strategier.

Visdom och innovation

Kunna se saker runt sig som man inte var medveten om tidigare. En fördjupad förmåga, bortom intellektets reflektioner, att tidigare och tydligare se, och våga agera, på trender och konsekvenser intuitivt.

Engagera medarbetare

Ökad förmåga att motivera medarbetare genom att se sina egna och andras behov, sinnesstämningar och skyddsstrategier. Fördjupad förmåga att delegera och leda andra med klarhet, respekt och medkänsla.

Seminarier och utbildningar

Föreläsningar och seminarier

Vi håller föredrag, workshops och seminarier baserade på Search Inside Yourself, mindfulness och emotionell intelligens. Vi anpassar upplägget till sammanhanget, till exempel för arbetsmöten, kick-offer, konferenser och offentliga seminarier. Tidsmässigt från en halvtimme till en hel dag, i våra lokaler eller hos er.

Kontakta oss för att skräddarsy ett program.

Basprogram i mindfulness

Basprogrammet är huvudsakligen riktat till medarbetare och består av grundkurs i mindfulness som sträcker sig över 6-8 veckor.  Den ger verktyg för att bättre hantera vardagen såväl i arbetet som privat, utifrån de förutsättningar som finns på individnivå och organisationsnivå. 

Kontakta oss för mer information om innehåll och kursupplägg.

Inner growth® - program i tre faser

Under 9-12 månader tränar vi vår förmåga att hantera alla möjliga situationer som uppstår både privat och på jobbet och som därmed har en påverkan på hur vi mår och hur vi presterar. Både lärarledda moduler och egen träning däremellan. Med undantag för kortare pass av intellektuell/teoretisk genomgång och förståelse utifrån forskning så är programmen helt upplevelsebaserade. Utbildningen baseras på mindfulness, emotionell intelligens och på Googles program "Search Inside Yourself", med fokus på medveten närvaro vilket innebär att man utgår från det som sker hos varje individ och i gruppen/relationerna.

Kontakta oss för mer information om innehåll och kursupplägg.

inner growth® Medarbetarprogram

För medarbetare, eller utvald avdelning/enhet, på er arbetsplats.

Inner growth® ledarskapsutbildning

För dig som har personalansvar och/eller resultat- eller utvecklingsansvar.

stresshantering medarbetare 

Möter Arbetsmiljöverkets nya föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö. (AFS 2015:4)

Enskilda program

För dig som har ett starkt behov av anonymitet eller om du reser mycket. Kontakta oss för att skräddarsy ett program efter dina behov.

Konsultuppdrag

Att ta ett helhetsgrepp om organisationen och dess kultur kräver ett nära samarbete och en stark övertygelse och beslutsamhet. Vi jobbar nära företagsledningen och tar tillsammans fram ett eget program och implementeringsplan för er.

I detta övergripande uppdrag brukar det ingå komponenter av ettårsprogram och enskilda sessioner som är beskrivna ovan. Vi anlitas också för att titta på specifika problem eller utmaningar inom en organisation eller en avdelning.

Vi sponsrar tillsammans barn och ungdomsverksamheter

The Ripple Effect Project: För varje ledare och för varje grupp av medarbetare som går vårt helårsprogram så sponsrar vi rektorer, lärare och andra ledare för ungdomsgrupper i paritet med de program som genomförs.

Grundelement

Minds Unlimiteds verksamhet och utbildningsprogram är baserade på fyra grundelement.

scen-4-bubble-01

Neurovetenskaplig forskning

Våra program baseras på det senaste inom neurovetenskaplig forskning. Metoderna och resultaten är förankrade i positiva effekter som uppstår vid utveckling av hjärnans förmågor och plasticitet.

scen-4-bubble-01

Mindfulness

Genom hjärnträning och mindfulness tränar vi förmågan att vara medvetet närvarande i nuet och att möta vår verklighet i ett mer avslappnat och alert tillstånd.

scen-4-bubble-01

Emotionell intelligens

Vi lär oss iaktta oss själva, vårt intellekt, emotioner och beteenden, samt kunskap om andra och deras beteenden. Detta skapar förståelse för andra individer och bygger stabila relationer.

scen-4-bubble-01

Holism

Vi utvecklar visionära företag som inser att helheten är större än summan av delarna. Individer tar sin del av ansvaret i företagets större målbild och ledarna utvidgar sitt ansvar bortom organisationen med en längre horisont.

Ripple Effect Project

Vi tror på socialt ansvarstagande och vi vill bidra till något större. Genom vårt Ripple Effect Project sponsrar vi olika ledare och lärare för att bidra till ungdomars välmående och mångfald.
Dessa har vi sponsrat genom The Ripple Effect Project:

Rinkeby Akademin
Stadsmissionen
Tensta Gymnasium

För varje ledare och för varje grupp av medarbetare som går vårt helårsprogram så sponsrar vi rektorer, lärare och andra ledare för ungdomsgrupper i paritet med de program som genomförs.

 

REP - är vårt sätt att nå ut till barn och ungdomar i samhället, främst men inte uteslutande genom skolor. Vi vet att genom skolledningar och lärare som har genomgått våra program, så kommer många barn och ungdomars vardag förbättras. Vi får en skolkultur där lärare är mindre stressade och har en större förmåga att möta barn där de är. En kultur som genomsyras av medmänsklighet, trygghet, nyfikenhet, glädje och ansvar. Resultatet blir tryggare elever som därigenom presterar och mår bättre.

Andra organisationer som vi sponsrar med ledarskapsutbildningar är verksamheter som arbetar med ungdomars växande, anti-mobbning, huliganfrågeställningar och interkulturella projekt. När ledare blir mer medvetna och närvarande kan de se nya möjligheter och arbeta mer öppet, holistiskt och kreativt. De kan få verksamheten att nå ut och göra skillnad med större kraft. Resultatet blir också att ledarna blir rustade med en förmåga som i sin tur får ungdomarna att mötas och respektera varandra enklare. Allt i syfte att sprida ringar på vattnet….

Ripple Effect Project

Vilka är vi?

Minds Unlimited® har sina rötter i Mindfulnessgruppen® som startades 2010 ur en brinnande passion av att sprida och förmedla de insikter och den glädje vi själva har upplevt i våra liv genom mindfulness. Idag har vi delat upp verksamheten så att Minds Unlimited® vänder sig till organisationer, ledare och medarbetare. Mindfulnessgruppen® vänder sig idag till privatpersoner, hälsa och blivande Mindfulnessinstruktörer.

Vi som arbetar på Minds Unlimited®/Mindfulnessgruppen® har alla gemensamt att vi är dedikerade att leva så medvetet och närvarande som möjligt. I övrigt har vi olika bakgrund som VD, läkare, lärare, rektor, politiker, jurist, ekonom, producent, terapeut, konsult, säljare, marknadsförare, sjukgymnast, entreprenör, kommunikatör m.m.

Nedan hittar ni kontaktpersoner på Minds Unlimited®. Förutom dessa har vi ca 30 certifierade utbildare som genomför våra utbildningsprogram.

Gunnar Michanek

Gunnar Michanek
Founder

gunnar@mindsunlimited.se
070 – 550 00 10

Grundare till Mindfulnessgruppen® och nu Minds Unlimited®. Gunnar är civilekonom från Stockholms Universitet, regissör och filmproducent. Han har startat och drivit sex bolag med flera hundra anställda inom finans, service, tv och film under 40 års tid.

Han är ansvarig för våra program och håller våra ledarskapsutbildningar. Han har hållit föredrag och kurser för flera tusen personer inom skola, företag, offentlig sektor samt utbildat ett par hundra mindfulnessinstruktörer.

Gunnar har som enda svensk gått Googles professionella ledarskapsprogram ”Search Inside Yourself” och har nära kontakt med deras utbildningsansvarig. Han har även gått träningsprogram i bla MBSR under ledning av grundaren av Center of Mindfulness Dr. Jon Kabat-Zinn och Dr. Saki Santorelli.

Som bas för mindfulness har han en egen daglig meditation sedan över 20 år. Tiden han har lagt på personlig utveckling, fördjupad medvetandeträning, emotionell intelligens och meditation överstiger 15.000 utbildningstimmar.

Gunnars ledarskap både från filmbranschen och som gruppledare inom personlig utveckling präglas av en stark närvaro, acceptans, autenticitet och villkorslös kärlek.

Han undervisar på svenska och engelska.

Hasse Boderos

HASSE BODEROS
SENIOR TRAINER

HASSE@mindsunlimited.se
070 – 897 96 43

Hasse har mångårig erfarenhet från näringslivet, både som anställd och som delägare i företag.

Han har varit VD, ledamot i börsstyrelse samt ledamot i ett flertal ledningsgrupper. Han har en fil. kand. som omfattar bland annat företagsekonomi, marknadsföring och utbildningsteknik.

Som bas för sitt arbete som Senior trainer har han cirka 10 000 timmar av träning i emotionell intelligens, personlig utveckling och meditation. Han är en av våra mest erfarna instruktörer och har utbildat hundratals medarbetare och ledare på bland annat banker, säljbolag, konsultbolag och revisionsbyråer.

Med sin erfarenhet bidrar han ständigt till utvecklingen och kvalitetssäkringen av våra utbildningsprogram, presentationer och informationsmaterial.

Hasses arbete präglas av hans klokskap, inkännande och humor. Hans lugn och klarsynthet lämnar ingen oberörd. Han arbetar hängivet för att bidra till att människor får ett rikt liv både på arbetet och privat. 

Ludvig von Bahr

Ludvig von Bahr 
Founder

ludvig@mindsunlimited.se
070 – 717 25 80

Medgrundare till Mindfulnessgruppen® och Minds Unlimited®. Ludvig har 20 års erfarenhet från näringslivet som entreprenör inom underhållnings & förlagsbranschen. Han har bl a byggt upp fyra bolag. Han har nästan ett decenniums erfarenhet av mindfulness, emotionell intelligens, personlig utveckling och meditation.

Som bas till mindfulness och egen daglig meditation i över sju år har han över 10.000 utbildningstimmar av träning i emotionell intelligens och personlig utveckling.

Han är medproducent till våra program och leder kurser på skolor, företag och offentlig sektor.

Ludvigs entreprenörskap och entusiasm präglas av en stark energi, inspiration, närvaro, glädje och vilja till utveckling.

Han undervisar på svenska och engelska.


 

Ann Nilsson Ahnstedt

Ann Nilsson Ahnstedt
Senior Trainer

ann@mindsunlimited.se
073 – 342 99 17

Ann är marknadsekonom med specialisering kommunikation från Berghs School of Communication. Hon har 20 års erfarenhet av internationellt ledarskap inom rekrytering, resor och utbildning samt konsult i planerings- och förändringsprocesser på landsting, kommun och privata företag.

Som bas till mindfulness och egen daglig meditation i över 15 år har hon över 15.000 utbildningstimmar av ledarskapsprogram, emotionell intelligens, personlig utveckling och rehabcoaching.

Hon är medproducent till våra program och leder sedan flera år kurser på skolor, företag, offentlig sektor samt för cancerdrabbade.

Ann har en förmåga att sprida trygghet och värme. Hennes arbete präglas av empati, tillit, intuition och ärlighet. Hon brinner för holistiskt tänkande, ständig utveckling och kommunikation.

Hon undervisar på svenska och engelska.

referenser

Minds Unlimited® har tidigare arbetat under namnet Mindfulnessgruppen®. Alla dessa företag och organisationer har lärt sig mindfulness genom oss:

 • Abbott läkemedel
 • Academic Work
 • Amadeus
 • Amazona
 • Amore designbyrå
 • Arbetsförmedlingen
 • Aspuddens gymnasium
 • Avantime
 • Bara Spara
 • Bisfront
 • Boskola
 • Bröstcancerföreningen
 • Capio
 • Centigo
 • Cosensum gymnasieskola
 • Entercard
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Euroaccident
 • Försvarsmakten
 • Hallsta förskolenhet
 • Holistic
 • Hultfreds kommun
 • Hyresgästföreningen
 • Hässelby Villastadskola
 • Foresight Group
 • Franska Skolan
 • GAIA leadership
 • Influence
 • Iris Hadar
 • Job Zone
 • Lilla Kvikkjokk
 • Lidingö kommun
 • Ljungbackaskolan
 • Megacard
 • Mikael Berglund
 • Philipson & Söderberg
 • Pysslingen Castello
 • Pysslingen Gläntan
 • Pysslingen Sjöfågeln
 • PwC
 • Riksdagen
 • Rinkeby Akademin
 • Rissneskolan
 • Rödabergskolan
 • Ruth (reklambyrån)
 • Scandinavia
 • SEB Trygg Liv
 • Spinn
 • Stockholms Läns Landsting
 • Tenant & Partners
 • Tensta Ross Gymnasium
 • Tyska skolan
 • Vattenfall
 • Victus
 • Waterfront Hotell
 • Östra förskoleenheten